Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Min Sundhedsplatform er for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens eller Region Sjællands hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar.

Du har mulighed for at bruge Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været patient på et hospital i Region Hovedstaden.

I november 2017 bliver Min Sundhedsplatform udbredt til alle sygehuse og psykiatrien i Region Sjælland.

Gå direkte til Min sundhedsplatform
Log på minsundhedsplatform.dk med NemID

Min Sundhedsplatform kan ses både på pc, tablet og smartphone.

Dialog med personalet

Med Min Sundhedsplatform kan du lettere komme i kontakt med sundhedspersonalet, også hjemmefra, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information.

Læs din journal og se prøvesvar

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Der kan være op til to døgns forsinkelse. Det giver dig overblik over din behandling og gør det nemt for dig at følge med. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål til prøvesvar eller journalnotater, er du altid velkommen til at kontakte din læge eller hospitalsafdeling.

Modtag påmindelser – eller fravælg dem

Som udgangspunkt modtager du påmindelser via e-mail, når der fx er nye prøvesvar. Hvis du ikke ønsker at modtage påmindelser, kan du fravælge det.

Book en tid

Du kan selv booke tid til visse undersøgelser og behandlinger, og du kan aflyse, hvis du bliver forhindret. Du får besked om, hvorvidt det er muligt at booke en ny aftale, eller om det er uhensigtsmæssigt at aflyse.

Det er ikke alle dine aftaler, der fremgår af Min Sundhedsplatform. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker din e-Boks, hvor der også kan være information, som du bør være opmærksom på, inden du møder op til undersøgelse eller behandling.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til dine oplysninger på Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge udfylder en fuldmagtserklæring.

Du kan også få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden eller er værge. Det kræver, at du udfylder en aftaleerklæring.

Du finder begge erklæringer på Min Sundhedsplatform

Du kan også få udleveret den relevante erklæring ved dit næste besøg på hospitalet.

Opslag i din journal

I Min Sundhedsplatform kan du få et overblik over de fagpersoner, der har lavet opslag i din journal.  På listen vil der typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med på hospitalet, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet. Du kan også kontakte en patientvejleder.

Se kontaktinformation på patientvejledere på Region Hovedstadens hospitaler


Redaktør