Patienter

Sundhedsplatformen skaber mere sikre og sammenhængende forløb. Hospitalerne registrerer prøvesvar og sundhedsoplysninger om patienterne på samme måde. Det øger sikkerheden, og det er en fordel,  når​ patienterne bliver behandlet på flere afdelinger og hospitaler.  

Med Sundhedsplatformen har patienterne nem adgang til egne sundhedsoplysninger og kan lettere kommunikere med sundhedspersonalet.