Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen - for patienter

​Få​ svar på de oftest stillede spørgsmål om Sundhedsplatformen.

​Hvordan får jeg og mine pårørende adgang til Sundhedsplatformen?

Som patient får du adgang til Min Sundhedsplatform på minsundhedsplatform.dk på din pc, via din tablet eller smartphone. Du  logger på med NemID.

Du har adgang til Min Sundhedsplatform, når:

  • Du er i aktuel behandling på et hospital, der har taget Sundhedsplatformen i brug

  • Du er blevet behandlet på et hospital, hvor Sundhedsplatformen er taget i brug på behandlingstidspunktet 

  • Du inden for de seneste 10 år har været patient på et af Region Hovedstaden eller Region Sjællands hospitaler. Der vil dog ikke være registreret helbredsoplysninger. 

Pårørende og værger, der har fået fuldmagt, kan også få adgang til oplysninger. Pårørende til habile patienter vil ligeledes kunne få fuldmagtsadgang. Som udgangspunkt kan forældre (med forældremyndighed) få adgang til oplysninger, der kan dog være undtagelser til dette, jf. sundhedslovens §§ 37 og 38.

Hvis du vil se din fulde journal, skal du logge på sundhedsjournalen på sundhed.dk.
Min Sundhedsplatform​ rummer nemlig ikke hele din journal.​​​

Hvordan vil jeg kunne mærke hospitalernes omstilling til Sundhedsplatformen? 

Sundhedsplatformen er Danmarks største sundheds-it-projekt. Det tager tid for personalet at lære det nye system at kende, ligesom uforudsete vanskeligheder og tekniske problemer ikke kan undgås.

Region Hovedstadens og Region Syddanmarks hospitaler er klar til at hjælpe, når Region Sjælland ruller Sundhedsplatformen ud i november 2017, så du som patient mærker mindst muligt til skiftet til Sundhedsplatformen.  

Får min praktiserende læge adgang til Sundhedsplatformen?​

I første omgang får din praktiserende læge i almen praksis ikke adgang til Sundhedsplatformen. Når alle​ hospitaler i de to regioner har indført Sundhedsplatformen, bliver det undersøgt, om praktiserende læger skal have adgang. 

Hvordan sikres det, at kun sundhedspersoner med et legalt ærinde får adgang til mine helbreds- og personoplysninger?

Sundhedsplatformen er bygget op, så en medarbejder kun har adgang til en patients oplysninger, hvis det er nødvendigt i en aktuel behandling. 

Sundhedsplatformen logger derudover enhver forespørgsel og opdatering, så der er dokumentation for enhver handling, som den enkelte bruger udfører i systemet. Ved konkret mistanke om ulovligt opslag i en patientjournal, kan man følge den enkelte bruger og vedkommendes aktiviteter.

Du kan via Min Sundhedsplatform følge med i, hvem der tilgår dine data i Sundhedsplatformen. 


Hvilk
e muligheder har jeg for at sige fra over for indhentning af helbredsoplysninger?

Hvis du ikke ønsker, at der indhentes elektroniske helbredsoplysninger om dig, skal du sige det til den sundhedsperson, der vil indhente oplysningerne. Du skal altså henvende dig til den afdeling, som du er i behandling på.

Når du har frabedt dig indhentning af elektroniske oplysninger, vil det blive markeret i din journal. 

Hvilke retningslinjer gælder der for videregivelse af mine helbredsoplysninger?

Du kan læse om retningslinjer for tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger på Region Hovedstaden og Region Sjællands hjemmesider.

Gå til Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger på Region Hovedstadens hjemmeside

Gå til Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger på Region Sjællands hjemmesideRedaktør