Pressemeddelelser og nyheder

​Pressemeddelelser og nyheder​ om Sundhedsplatformen. 

Alle links går til Region Hovedstadens  eller Region Sjællands side med pressemeddelelser og nyheder. ​


Prøvesvar forsvinder ikke i Sundhedsplatformen

4. december 2017

​Politiken skrev søndag, at 'Kræftprøver forsvinder i it-system.' Det er ikke korrekt. Prøvesvarene er i enkelte tilfælde ikke havnet hos den rigtige læge og i andre tilfælde ikke håndteret korrekt, men er altså ikke forsvundet i Sundhedsplatformen.

Registreringen af kræftpakker i Region Hovedstaden tilbage på sporet

30. november 2017

​85 % af de patienter, som blev behandlet for kræft i 3. kvartal 2017 er blevet behandlet indenfor de anbefalede standardforløbstider i kræftpakkerne.

42 mio. kr. skal sikre flere behandlinger og lægesekretærer i Region Hovedstaden

27. november 2017

Alle partier i Region Hovedstaden prioriterer nu 42 mio. kr. til at sikre flere undersøgelser og behandlinger af patienter på hospitalerne, da regionens ventetider til behandling og samlede aktivitet endnu ikke alle steder er på samme niveau, som før indførelsen af den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen.

Sundhedsplatformen kom godt fra start i Region Sjælland

25. november 2017

Alt gik som planlagt, da Sundhedsplatformen i nat kl. 03.00 blev taget i brug på sygehusene i Region Sjælland.


Gitte Fangel ny vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og ny regional CMIO (Chief Medical Information Officer)

6. november 2017

Med udnævnelsen af Gitte Fangel i den nye stilling, kommer der en tæt kobling mellem Sundhedsplatformens udvikling og det kliniske, kombineret med ledelsen af Byens Akuthospital.

Region Sjælland er klar til Sundhedsplatformen

22. august 2017

De sjællandske sygehuse er klar til, at Sundhedsplatformen skal indføres på regionens sygehuse den 25. november 2017. Det viser parathedsvurdering.


Businesscasen har tjent sin rolle

15. august 2017

​Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har besluttet, at businesscasen for Sundhedsplatformen ikke skal yderligere vedligeholdes – og dermed bruges der ikke ressourcer på at opdatere den.

Netværksnedbrud i Region Hovedstaden

4. august 2017

​Region Hovedstadens IT-systemer blev fredag den 4. august ramt af et større netværksnedbrud, som påvirkede samtlige hospitaler og virksomheder, e-mails, hjemmesider, telefoni, Sundhedsplatformen mm. 

140 patienter skal have tjekket deres erstatningssager for datofejl

28. juni 2017

Region Hovedstaden undersøger 140 patientforløb for eventuelle fejl i datoer i journalerne efter overgang til Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital.


Alle hospitaler i Region Hovedstaden på Sundhedsplatformen

20. maj 2017

Bispebjerg og Frederiksberg, Steno Diabetes Center Copenhagen og Region Hovedstaden Psykiatri tog i nat den fælles elektroniske patientjournal i brug. 

Efter ét år på Sundhedsplatformen: Herlev og Gentofte Hospital er tættere på normal aktivitet

10. maj 2017

​Efter sit første år på Sundhedsplatformen er Herlev og Gentofte Hospital nu tættere på at kunne behandle det samme antal patienter, som før Sundhedsplatformen blev taget i brug. Det glæder regionsrådsformanden, der samtidigt peger på, at der endnu er udfordringer forude.

Status på patientsikkerheden i Sundhedsplatformen

4. maj 2017

​Der har fortsat ikke været konstateret patientskader i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen. Læs her seneste rapport til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsplatformen i luften med tre hospitaler mere

18. marts 2017

Amager og Hvidovre, Nordsjællands og Bornholms hospitaler tog i nat den fælles elektroniske patientjournal i brug.

Registreringer og lav aktivitet giver grumset økonomibillede

10. februar 2017

Registreringer af aktiviteter og behandlinger i Sundhedsplatformen volder problemer. Der er også lavere aktivitet generelt, men det har ikke noget med Sundhedsplatformen at gøre. Det har ført til spekulationer og usikkerhed omkring økonomien på hospitalerne, men der er ikke udsigt til fyringer, forudser koncerndirektør Jens Gordon Clausen.

Utilstrækkelige oplysninger om tidsbegrænsede ordinationer af medicin

30. november 2016

En it-fejl i Sundhedsplatformen har betydet, at der i udskrivningspapirer har manglet en oplysning om, hvornår patienter skulle stoppe med fx smertestillende medicin og antibiotika. I det Fælles Medicinkort (FMK), som både hospitaler og praktiserende læger bruger, er oplysningerne dog helt korrekte.

Sundhedsplatformen i luften på Rigshospitalet

5. november 2016

Danmarks største sundheds-it-projekt gik natten til lørdag online på Rigshospitalet. Starten gik godt, men både personale og patienter må forvente visse gener i den første tid. Forude venter imidlertid store forbedringer – behandlingen vil få et kvalitetsløft, når systemet er indarbejdet på alle hospitaler.

Rigshospitalet går i luften med Sundhedsplatformen

4. november 2016

​Trods masser af tekniske tilretninger i den nye fælles patientjournal og bedre uddannelse forventer Rigshospitalet, at overgangen til Sundhedsplatformen vil være en endog meget stor forandring, hvor personalet skal lære et komplekst it-system med tilhørende nye rutiner at kende. 1. november 2016

Der har i oktober ikke været fremkommet patientskader af alvorlig karakter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen. Det kan man læse i seneste status til Styrelsen for Patientsikkerhed.


Alle patienter får deres behandling

7. oktober 2016

​Kræftpatienter får den nødvendige kemoterapi, og testsvar forsvinder ikke. Patienterne kan være trygge ved at komme på Herlev og Gentofte Hospital. Der er ikke tale om kaos, som artikler i Ekstra Bladet kan give indtryk af. 

Status: Patientsikkerhed i Sundhedsplatformen

3. oktober 2016

Der har i september ikke været fremkommet patientskader af alvorlig karakter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen.​​ Det kan man læse af seneste status til Styrelsen for Patientsikkerhed.​​​

Sundh​edsplatformen følger tidsplanen

2. september 2016

​Den næste store milepæl for Sundhedsplatformen ligger fast. Platformen rulles ud på Rigshospitalet d. 5. november. Det blev endeligt besluttet i går på styregruppemødet.​​

Sundhedsplatformen: Status for patientsikkerheden

1. september 2016 

Der har i august ikke været fremkommet patientskader af alvorlig karakter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen.​​ Det kan man læse af seneste status til Styrelsen for Patientsikkerhed.​​​​

Regionsdirektør: Sundhedsplatformen koster ikke én million om dagen

20. august 2016​

Ifølge Ugeskrift for Læger koster Sundhedsplatformen én million kroner om dagen. Den udlægning er der ikke belæg for, lyder det fra regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Sundhedsplatformen: Statusrapport til Styrelsen for patientsikkerhed

12. august 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt Region Hovedstaden om en månedlig statusrapport på implementeringen af Sundhedsplatformen med fokus på patientsikkerhed. Se regionens første status fra august 2016.​​

​Sundhedsplatformen: Styrelsen for Patientsikkerhed følger Sundhedsplatformen nøje

10. juni 2016​

Styrelsen for Patientsikkerhed er tilfredse med Region Hovedstadens svar, men vil følge opmærksomt med i udviklingen på Sundhedsplatformen. Læs Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Region Hovedstaden her.​

Sundhedsplatformen: Regionens svar til Styrelsen for Patientsikkerhed

9. juni 2016 

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet regionen om en udtalelse vedrørende Sundhedsplatformen og patientsikkerhed. Se udtalelsen fra koncerndirektør Svend Hartling.​

Sundhedspl​atformen: Flere udfordringer venter forude – men de første
børn​esygdomme er kureret

7. juni 2016

De første og alvorligste børnesygdomme i den nye elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen, er stort set kureret. Dog skal personale og patienter være forberedte på flere udfordringer. For det tager tid, inden løsningerne kan mærkes.

Sundhedsplatformen i luften

21. maj 2016

​Danmarks største sundheds-it-projekt online.

knap.JPG​​

​​Programdirektør Gitte Fangel, vicedirektør Anne Gram fra Herlev og Gentofte Hospital og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden på Go-live-natten d. 21. maj 2016​Redaktør