Få hjælp i processen fra CHRU

​Center for HR og Uddannelse har mulighed for i begrænset omfang at hjælpe enkelte enheder i bestræbelserne på at styrke arbejdet med sund planlægning. Du er altid velkommen til at skrive og forhøre dig om, hvordan du kan få hjælp.
Redaktør