Få folk med

​At få alle på et helt hospital, en hel afdeling eller et helt afsnit til aktivt at arbejde med sund planlægning, er ikke noget der sker, blot fordi det besluttes et eller andet sted. At lykkes med sund planlægning er et vedvarende arbejde, som ikke blot kræver viden, opmærksomhed og arbejde, men også et fokus på forandringsledelse og kommunikation. Inspiration hertil finder du her.