Skab klarhed (spilleregler mm.)

​Her finder du værktøjer, som kan hjælpe jer med at afklare og skabe større klarhed over, hvilke spilleregler I anvender for at sikre gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og godt tværgående samarbejde samtidig med at regler og overenskomster omkring arbejdstid, fri mv. overholdes.

Redaktør