Inspirationskatalog for vagtplanlægning

​I efteråret 2018 blev der i et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Sjælland, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen samlet en række eksempler på, hvordan der rundt omkring på danske hospitaler arbejdes med at forbedre processerne omkring vagtplanlægning. Det resulterede i en række mini-analyse, som du kan læse her.

Case 01: Business Intelligence og fremmødedata

Case 02: Automatisk Vagtplanlægning og indtastning

Case 03: Sund planlægning i Region Hovedstaden

Case 04: Nedbringelse af afspadseringstimer for portørerne

Case 05: Bedre Vagt- og Arbejdstidsplanlægning for læger

Case 06: Kørekort til vagtplanlægning

Case 07: Databaseret arbejdstidstilrettelæggelse i FAM

Case 08: Vagtplansoptimering i Region Sjælland

Case 09: Professionel Vagtplanlægger for lægerne på Klinik Medicin

Case 10: Netværksgrupper for planlæggere på Sygehus Lillebælt

Case 11: Uddannelse af vagtplanlæggere i arbejdstidsregler

Case 12: Dialogmøder med Leder, Vagtplanlægger og Registreringsansvarlig

Case 13: Professionalisering af vagtplanlægningen

Case 14: Kapacitetsscanning (HOTflo)

Case 15: Central planlægning i Ambulance Syd


Du kan læse mere om hver enkelt case, ved at klikke på linket her: 

 Inspirationskatalog vedr. vagtplanlægning og personaleanvendelse

         


Redaktør