Rapport fra gastroenhederne

Gastroenhederne på regionens fire store akuthospitaler valgte i 2018 at lave en analyse med det formål at beskrive organisation, aktivitet/patientflow samt erfaring og kompetenceudvikling hos plejepersonalet på gastroenhederne. Der blev fokuseret på plejepersonalet og den stationære aktivitet, dvs. indlagte patienter. Dette fokus blev valgt, fordi det blev vurderet, at der er særligt pres på disse områder.

Download rapporten:

Analyse af Gastroenhederne

Redaktør