Dilemmaer

​Sund planlægning kan løse en lang række udfordringer og give mange nye muligheder. Men det kan også stille ledere, vagtplanlæggere og øvrige medarbejdere i en række dilemmaer. Her på siden er der kort skitseret nogle af dem, andre har stået overfor.

Har du selv oplevet dilemmaer i forbindelse med sund planlægning, som du tænker andre kunne blive klogere af, eller som du godt vil have bud på løsninger på, så er du altid velkommen til at skrive til sundplanlaegning@regionh.dk eller evt. bringe det op i Facebookgruppen om sund planlægning


Dilemmaer i sund planlægning – eksempel 1:

Tværgående planlægning på dagen

Afdelingssygeplejerske Rikke møder i sit afsnit Brystkræftambulatoriet, som hører under Onkologisk Afdeling. Det er mandag morgen, og der er igen to sygemeldinger blandt sygeplejerskerne. Rikke går til fællesmøde med de øvrige afdelingssygeplejersker i Onkologisk Afdeling, hvor hun hører, at de øvrige afsnit er dækket fint ind ift. dagens aktivitet. Der er truffet ledelsesmæssig beslutning om, at der ikke må indkaldes vikarer. Skal Rikke igen bede personalet om at løbe stærkere i Brystkræftambulatoriet, eller skal hun spørge om hjælp fra de andre afsnit? Er det muligt at finde en sygeplejerske, der er villig til at være i Brystkræftsambulatoriet, til trods for at det ikke er vedkommendes specialområde?

Mulige konsekvenser alt efter hvordan dilemmaet håndteres:

·        Afsnittet må gå på kompromis med kvaliteten.

·        Manglende tilstedeværelse af de rette kompetencer i begge afsnit.

·        Presset arbejdsdag/pressede medarbejdere.

·        Mere travlhed og øget ventetid for patienten i ambulatoriet.

·        At man i værste fald udsætter patientens besøg.


Dilemmaer i sund planlægning – eksempel 2:

Forståelse og samarbejde om tværorganisatoriske afhængigheder

Jesper er ansat som læge og arbejder i Neurologisk afsnit. Når han går stuegang om formiddagen har han brug for svaret på spinalvæskeanalyserne, for at planlægge det videre patientforløb. Personalet fra Biokemisk afdeling tager dog først spinalvæskeprøverne kl. 13, som gør at svaret først foreligger kl. 14. Dette gør at Jesper sjældent har mulighed for på dagen at orientere patienten om prøvesvaret samt lægge en plan for det videre patientforløb. Der er således ikke skabt et optimalt flow i det samlede patientforløb. Så hvilken opgave (og hvilken faggruppe) skal prioriteres først; er det stuegangen (lægerne), eller er det prøveanalysen (bioanalytikerne), således at patientforløbet forløber bedst muligt?

Mulige konsekvenser alt efter hvordan dilemmaet håndteres:

·        Behandling kan ikke ordnes på dagens stuegang.

·        Arbejdsopgaverne flyttes til aftenvagten, hvor der er færre ressourcer.

·        Patienten er indlagt unødigt længe (med økonomisk konsekvens til følge).

·        Planlægning for faggrupperne skal ændres. (F.eks. Jesper møder senere)

·        Der skal ændres i aftaler med faggrupperne. (Der kan være muligheder i overenskomsterne i forhold til arbejdstid, som vi ikke har benyttet os af)

·        Arbejdsmiljøet forringes faggrupperne imellem.


11 dilemmaer i sund planlægning