dilemma01tvaergåendeplanlægningpådagen

Dilemmaer i sund planlægning – eksempel 1:

Tværgående planlægning på dagen

Afdelingssygeplejerske Rikke møder i sit afsnit Brystkræftambulatoriet, som hører under Onkologisk Afdeling. Det er mandag morgen, og der er igen to sygemeldinger blandt sygeplejerskerne. Rikke går til fællesmøde med de øvrige afdelingssygeplejersker i Onkologisk Afdeling, hvor hun hører, at de øvrige afsnit er dækket fint ind ift. dagens aktivitet. Der er truffet ledelsesmæssig beslutning om, at der ikke må indkaldes vikarer. Skal Rikke igen bede personalet om at løbe stærkere i Brystkræftambulatoriet, eller skal hun spørge om hjælp fra de andre afsnit? Er det muligt at finde en sygeplejerske, der er villig til at være i Brystkræftsambulatoriet, til trods for at det ikke er vedkommendes specialområde?

Mulige konsekvenser alt efter hvordan dilemmaet håndteres:

·        Afsnittet må gå på kompromis med kvaliteten.

·        Manglende tilstedeværelse af de rette kompetencer i begge afsnit.

·        Presset arbejdsdag/pressede medarbejdere.

·        Mere travlhed og øget ventetid for patienten i ambulatoriet.

·        At man i værste fald udsætter patientens besøg.
Redaktør