Læs introen

​Sund planlægning - hurtig introduktion

Der kan siges meget om sund planlægning, men hvis du lynhurtigt skal vide lidt, så få tre af de væsentligste punkter foræret her:

1) Sund planlægning er i spirende fremdrift: Stadig flere får øjnene op for det perspektivrige i sund planlægning: Dvs. hvordan vi i endnu højere grad kan bruge viden, teknologi og samarbejde i vagtplanlægning og anden arbejdstidstilrettelæggelse til at styrke patientforløb og andre kerneopgaver - samtidig med at vi tager hensyn til hinanden som kollegaer. Derfor er der også stadig flere som går i gang med at arbejde med elementer af sund planlægning, og som derfor også er med til at inspirere og udvikle det som et professionelt virke.

2) Sund planlægning er en tilgang og et tankesæt: Sund planlægning kan ikke reduceres til et projekt, som implementeres, og som man er færdig med efter et stykke tid. Det er mere et mindset og en bevægelse, i måden vi vagtplanlægger og leder på, som tager sig forskelligt ud lokalt alt efter de udfordringer og dilemmaer, man fokuserer på. Sund planlægning har således heller ikke ét facit eller én bundlinje. Derimod er der fokus på, hvordan vi til stadighed kan dygtiggøre os, inspirere hinanden og skabe mange forskellige løsningsmodeller.

3) Sund planlægning baserer sig på værktøjer som videreudvikles: Sund planlægning trækker på mange forskellige værktøjer og praksisser. Det elektroniske værktøj Optima er godt element i den daglige styring. Udarbejdelse af data-analyser og forecast er vigtige, når man planlægger sundt over tid. Men kompetencer indenfor vedholdende forandringsledelse, kulturstyrkelse og kommunikation er ligeså centrale. Efterhånden som flere efterspørger, tester og giver input til hvordan værktøjerne bedst videreudvikles, vil de blive endnu stærkere.

 

Du kan her på hjemmesiden læse meget mere om alle aspekterne ved sund planlægning. Har du selv erfaringer med sund planlægning, som vil kunne gavne andre, så er du altid velkommen til at skrive på sundplanlaegning@regionh.dk.


Redaktør