Svar på hvad-spørgsmål

​Her finder du svarene på alle de generelle spørgsmål, der handler om hvad sund planlægning er og hvorfor stadig flere begynder at arbejde med det.


Hvad er sund planlægning?

Hvorfor sund planlægning nu?

Hvad er det nye i sund planlægning?

Er sund planlægning en spareøvelse?

Er sund planlægning en centralisering af vagtplanlægningen? 

Få svar på andre spørgsmål


Hvad er sund planlægning?

Sund planlægning er, når vi i vagtplanlægningen kombinerer samarbejde, viden og teknologi først og fremmest for at give vores patienter den bedst mulige behandling, men også for at skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Hermed balancerer sund planlægning tre samtidige formål: 

  • At vi giver flest muligt patienter den bedst mulige behandling hurtigst muligt.
  • At vores kolleger er der dér, hvor vi regner med, at der vil være allermest brug for det.
  • At vi overholder arbejdstidsregler og får holdt ferie og fri, så det også i lange løb er godt for os at gå på arbejde. 

Hvorfor sund planlægning nu?

Egentlig har der fra mange sider over de seneste år været et stigende fokus på alle de elementer, der indgår i sund planlægning. Nogle har således kaldt på, at man skulle gøre vagtplanlægningen mere centreret omkring patientforløbene. Andre har peget på vigtigheden af at blive mere evidensbaseret i vagtplanlægningen, og i højere grad gøre brug af det, der virker bedst. Nogle har peget på, at vi burde blive bedre til at samordne regler og roller i vagtplanlægningen, og atter andre har vist, hvordan gennemsigtighed – hvor alle bliver enige om og kender regler og retningslinjer i vagtplanlægningen – er vigtig for trivsel og for at skabe et mere effektivt vagtplanlægningssystem. 

På den måde er sund planlægning ikke en nyopstået ide. Flere er allerede godt i gang med det - og med nye teknologiske muligheder og større opmærksomhed vil der sikkert være flere, der kaster sig over det i fremtiden. 

Hvad er det nye i sund planlægning?

De fleste af os, der arbejder professionelt med vagtplanlægning, arbejder allerede i dag med mange af de elementer, der er i sund planlægning. Så det nye vil for mange af os være, at vi vil opleve, at vi over tid bliver mange flere, som på tværs af hospitaler, virksomheder og afdelinger kommer til at trække i samme retning.

Samtidig vil vi formentlig se, at vagtplanlægningen i hele regionen vil få større ledelsesmæssigt fokus. At alle, der arbejder med vagtplanlægning teknologisk og vidensmæssigt, vil blive understøttet bedre i arbejdet. At der lettere vil kunne genereres brugbare data, som kan gøre, at man kan træffe mere kvalificerede beslutninger. At de arbejdstidsplaner, man lægger, vil blive mere holdbare, fordi de balancerer patienthensyn, medarbejdertrivsel, arbejdstidsregler og økonomi. Endeligt vil man opleve, at der kommer større gennemsigtighed i de resultater, vi opnår undervejs, således at vi bedre kan skabe læring omkring, hvad der virker.

Hvis man er på et sted, hvor man i dag oplever, at man alene arbejder efter at få personalekabalen til at gå op inden for rammerne af overenskomsten, så vil man selvfølgelig opleve en lidt større forandring, når man får øjnene op for de muligheder, der er i at arbejde med sund planlægning. Her vil man således få en række nye redskaber til igennem vagtplanlægningen at blive mere effektiv og skabe bedre sammenhæng for både patienter og medarbejdere. Men for de fleste vil sund planlægning blot være en yderligere styrkelse af den professionalisering, som de selv har været med til at skabe over de seneste mange år. 

Er sund planlægning en spareøvelse?

Nej! Sund planlægning vil som oftest være en investering i at professionalisere vagtplanlægningen yderligere og i at udvikle de tilbud rundt omkring vagtplanlægningen, som der efterspørges lokalt. Sund planlægning er således nok mere en erkendelse af, at vi jo nok aldrig får alle de ressourcer til vores område, som vi kunne drømme om, hvorfor vi hellere må bruge de ressourcer, vi har, bedst muligt.  

Er sund planlægning en centralisering af vagtplanlægningen? 

Traditionelt varetages vagtplanlægningen mange steder på den enkelte afdeling. Det kan man sagtens fortsætte med, hvis man ønsker det og samtidig arbejde med sund planlægning. Omvendt er sund planlægning heller ikke en hindring for dem, der ønsker at samle vagtplanlægningen i større enheder. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele. Så hvordan man løser det, har ikke rigtigt noget at gøre med sund planlægning. Center for HR og Uddannelse vil dog gerne bidrage til at belyse forskellige organisatoriske modeller, således at man lokalt lettere kan tage stilling til, hvordan man vil organisere det.

Få svar på andre spørgsmål

Har du spørgsmål om eller ideer og kommentarer til sund planlægning, som bedst kan tages op lokalt, så skal du naturligvis fortsat bare tage dem op med dine kolleger, din vagtplanlægger eller leder. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer af mere almen karakter, som der ikke rigtigt bliver svaret på her på sitet, så skriv endelig til sundplanlægning@regionh.dk. Vi sidder et lille team i Center for HR og Uddannelse og arbejder med sund planlægning. Vi tjekker løbende, om der er spørgsmål og ideer, som vi kan svare på, kommenterer eller videreformidle til gavn for mange. Du kan også melde dig ind i Facebook-gruppen om sund planlægning og direkte spørge eller give input til en masse andre, som er optaget af sund planlægning.


Redaktør