Svar på hvem-spørgsmål

​Her finder du svarene på alle de generelle spørgsmål, der handler om hvem der efterspørger sund planlægning, hvem der arbejder med det, hvem der står bag osv.

Hvem efterspørger sund planlægning?

Hvem bestemmer, hvordan vi skal arbejde med sund planlægning?

Hvem står bag sund planlægning?

Få svar på andre spørgsmål


Hvem efterspørger sund planlægning?

 • Vores patienter vil naturligt nok gerne komme til så hurtigt som muligt, undgå unødig ventetid undervejs og også gerne afslutte deres behandling så hurtigt som muligt. Samtidig ønsker de selvfølgelig også en fagligt set rigtig god behandling, som vi som ansatte kan stå 100 % inde for. Fordi sund planlægning netop har fokus på disse ting, vil der være mange patienter og pårørende, som vil værdsætte alle de steder, hvor vi gerne vil styrke arbejdet med sund planlægning.  

 • Vi medarbejdere kender allerede i dag til det at skulle løbe hurtigt for at leve op til alt det, man gerne vil. I et ambitiøst sundhedsvæsen med begrænsede ressourcer er det imidlertid langt fra os alle sammen, der ser det som en holdbar løsning bare at skrue tempoet yderligere op. Til gengæld vil de fleste af os ikke have noget imod at vores sundhedssystem som helhed kan gøre en endnu større forskel for patienterne, hvis vi kan gøre dette ved at forbedre vagtplanlægningen og koordinationen på tværs.

 • Vores regionsråd har med Budget 2018-2021 slået fast, at man gerne vil fastholde fokus på at udvikle bedre sammenhængende patientbehandling, hvor patientens situation styrer forløbet, og målet er øget kvalitet. Man ser gerne, at vagtplanlægningen bidrager hertil i det omfang det overhovedet er muligt. 

 • Rigsrevisionen og dermed Folketinget konkluderede tilbage i 2015, at hospitalernes brug af personaleressourcer bør professionaliseres yderligere. Man ville blandt andet gerne have: 

  • Mere effektiv og gennemsigtig arbejdstidstilrettelæggelse. 
  • Bedre planlægning, styring og opfølgning på aktiviteter og ressourceanvendelse. 
  • Mere systematisk anvendelse af overenskomsten.
  • Øget professionalisering af ressourceplanlægning. 
  • Styrket ledelsesinformation og strategisk styring
 Der er således stor politisk opbakning til, at vi arbejder med disse ting som en del af sund planlægning.


Hvem bestemmer, hvordan vi skal arbejde med sund planlægning?

Hvem, der bestemmer, hvordan vi skal arbejde med sund planlægning, afhænger i al overvejende grad af, hvem der sætter sig sammen. Er det i en afdeling, hvor man gerne vil arbejde med sund planlægning, så vil det være afdelingen eller afdelingsledelsen, der har serveretten. Er det et helt hospital, hvor man gerne vil samarbejde på tværs af afdelinger for at sikre sund planlægning overalt, så er det naturligvis vagtplanlæggere og ledere fra alle dele af hospitalet, som er med rundt om bordet til at træffe beslutninger. Og er det på ét speciale eller ét patientforløb, der går på tværs af hospitaler eller sektorer, at man gerne vil arbejde med sund planlægning, så vil beslutningstagerne følgeligt komme fra alle de involverede specialer, behandlingsområder og sektorer på tværs af hospitalerne. Så hvem, der bestemmer, afhænger især af, hvilke patientforløb vi fokuserer på.


Hvem står bag sund planlægning?

Sund planlægning ejes i princippet af alle os, der allerede arbejder indenfor rammerne af det, eller gerne vil blive bedre til at gøre det. Det er således ikke et traditionelt projekt med en start og en slutning. Det er mere en måde at arbejde på. En fælles bevægelse, hvor alle os, der i vagtplanlægningen ønsker at bruge teknologi, viden og samarbejde til at skabe gode, effektive patientforløb, til gavn for både patienter og medarbejdere, er medskabere.

Sund planlægning bakkes således også op fra mange sider. Først og fremmest lokalt ude på afdelingerne og hospitalerne. Men også fælles, når fx Center for HR støtter arbejdet op med tilbud om kompetenceudvikling, analysearbejde mv., og når vagtplanlæggere, fagpersoner og ledere fra hele regionen bidrager med deres erfaringer og ideer opstået forskellige steder i regionen. 

Få svar på andre spørgsmål

Har du spørgsmål om eller ideer og kommentarer til sund planlægning, som bedst kan tages op lokalt, så skal du naturligvis fortsat bare tage dem op med dine kolleger, din vagtplanlægger eller leder. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer af mere almen karakter, som der ikke rigtigt bliver svaret på her på sitet, så skriv endelig til sundplanlægning@regionh.dk. Vi sidder et lille team i Center for HR og arbejder med sund planlægning. Vi tjekker løbende om der er spørgsmål og ideer, som vi kan svare på, kommenterer eller videreformidle til gavn for mange. Du kan også melde dig ind i Facebook-gruppen om sund planlægning og direkte spørge eller give input til en masse andre, som er optaget af sund planlægning.


Redaktør