Svar på hvordan-spørgsmål

​Her finder du svarene på generelle spørgsmål, der handler om, hvordan du kan få hjælp til at styrke arbejdet med sund planlægning, og hvordan det vil kunne være en fordel for patienterne.


Hvordan får man hjælp til til at styrke sund planlægning?

Hvordan vil patienterne mærke sund planlægning?

Få svar på andre spørgsmål


Hvordan får man hjælp til at styrke sund planlægning?

Det er ambitionen, at kunne tilbyde relevant hjælp til alle enheder, der gerne vil styrke deres arbejde med sund planlægning. I tæt samarbejde med hospitalerne udvikler Center for HR derfor løbende de tilbud, som kan imødekomme den efterspørgsel, der opstår. Det kan fx være tilbud om:

 • foredrag, erfa-møder mm. 
 • artikler, podcast, illustrationer, film og lignende her på sundplanlægning.dk. 
 • oplæring i hvordan man vagtplanlægger med udgangspunkt i patientforløb. 
 • træning i at planlægge, hvor man også tager økonomiske hensyn.
 • undervisning i overenskomst og arbejdstidsregler.
 • afklaring med de ansvarlige af hvilke spilleregler der ønskes for planlægning.
 • gennemførsel af analyser og udvikling af anbefalinger til vagtplanlægning.
 • præsentation af hvordan vagtplanlægning kan styrke trivsel og reducere stress.
 • Proces som sikrer at yngre lægers uddannelse hænger sammen med vagthyppighed. 
 • Eller andre tilbud som der måtte blive efterspurgt lokalt. 
   

Hvordan vil patienterne mærke sund planlægning?

De fleste patienter interesserer sig nok ikke umiddelbart for, hvordan vi vagtplanlægger. De mærker mere effekten af vores måde at gøre det på. Og ser vi på nogle af erfaringerne fra de spæde pilotprojekter i sund planlægning, så er der noget, der kan tyde på, at vores patienter vil kunne drage fordel af sund planlægning på flere forskellige måder: Fx ved at de kommer endnu hurtigere på hospitalet, når de har brug for det. Ved at de over tid vil komme til at opholde sig hos os i kortere tid, og formentlig også kommer her færre gange, fordi de undersøgelser og svar, de skal have som del af deres særlige forløb, tilrettelægges endnu mere effektivt med mindre ventetid undervejs. Herudover regner vi med, at færre patienter vil opleve, at deres operation bliver aflyst, fordi vi med de data vi kan trække, bedre kan sikre lige præcis den bemanding, der er brug for. 


Få svar på andre spørgsmål

Har du spørgsmål om eller ideer og kommentarer til sund planlægning, som bedst kan tages op lokalt, så skal du naturligvis fortsat bare tage dem op med dine kolleger, din vagtplanlægger eller leder. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer af mere almen karakter, som der ikke rigtigt bliver svaret på her på sitet, så skriv endelig til sundplanlægning@regionh.dk. Vi sidder et lille team i Center for HR og Uddannelse og arbejder med sund planlægning. Vi tjekker løbende om der er spørgsmål og ideer, som vi kan svare på, kommenterer eller videreformidle til gavn for mange. Du kan også melde dig ind i Facebook-gruppen om sund planlægning og direkte spørge eller give input til en masse andre, som er optaget af sund planlægning.


Redaktør