Igangværende arbejder

​Der sker rigtigt meget i relation til sund planlægning rundt omkring i Region Hovedstaden. Her nedenfor kan du danne dig et hurtigt indtryk. 


​Netop nu:

  • Konceptudvikling: Flere steder udvikles der principper og værktøjer som efterfølgende vil kunne bruges af andre, der gerne vil arbejde med sund planlægning
  • Test og afprøvning: Afdelinger på Rigshospitalet, Gentofte-Herlev og Amager-Hvidovre arbejder på flere fronter med at udvikle sund planlægningspraksis
  • Videnudvikling: Der laves en række analyser fx på gastroområdet, jordemoderområdet og for yngre lægers normtid
  • Ledelsesudvikling: Sund planlægning vil i fremtiden (også) være en integreret del af ledelsesopgaven. Derfor indarbejdes det i Region Hovedstadens lederuddannelser
  • Styrkelse af vagtplanlæggerfagligheden: Der udvikles og gennemføres kurser i arbejdstidsregler / overenskomst / lovgivning og andre temaer, som vil klæde vagtplanlæggerne endnu bedre på.
  • Systemunderstøttelse: Der forberedes, hvordan Region Hovedstadens næste vagtplansværktøj, Optima, bedst muligt kan tages i brug, efterhånden som det nuværende system udfases.
  • ... og meget, meget andet.

Skriv gerne til sundplanlaegning@regionh.dk, hvis du har kendskab til andre igangværende initiativer i relation til sund planlægning ... eller hvis der er ting, du godt kunne tænke dig, blev sat i værk.