Særlige issues i overgangen

​Når du på et tidspunkt overgår til Optima, kan det være, at selve overgangsperioden  rejser nogle spørgsmål, fx omkring hvilke data der overføres fra de tidligere systemer til Optima. Den type af spørgsmål vil du forhåbentlig kunne finde svar på her.

Hvad sker der med alle mine oplysninger i overgangen til Optima? 
Alle dine medarbejderdata i forhold til, hvornår du er blevet ansat, stillingskategori, normtider, søndags- og nattillæg, ferieregnskab, optjent overarbejde og alle andre overenskomstmæssige rettigheder, vil blive automatisk overført. Der er således ikke nogle timer eller rettigheder, der går tabt i konverteringen. Eller udtrykt positivt: Alle de rettigheder du har i det nuværende system, dem vil du også have, når du overgår til Optima. 

Skal jeg vagtplanlægge som jeg plejer?
Du kan vælge at vagtplanlægge fuldstændig som du plejer. Men du kan også vælge at udnytte alle de nye muligheder, som Optima giver. Blandt andet i forhold til at planlægge på tværs af faggrupper og afsnit, afdelinger, enheder, kompetencer mv.  

Kan jeg se, ønske og bytte mine vagter som jeg plejer?
Som udgangspunkt muliggør Optima, at du godt kan både se, ønske og bytte dine vagter, som du plejer. Lokalt skal man tage stilling til, om der skal gælde de samme retningslinjer som nu, eller der skal laves noget om. På den måde sikrer systemet en hvis klarhed i forhold til hvornår og hvordan ønsker til vagter kan imødekommes, samt hvordan evt. individuelle hensyn til medarbejderes ønsker og behov kan imødekommes.

Hvem kan jeg stille spørgsmål til om overgangen til Optima?
Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer til overgangen til Optima, som mest angår din egen enhed, så er du selvfølgelig velkommen til at tage dem op med dine kolleger, din vagtplanlægger eller leder allerede nu. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer af mere almen karakter, som der ikke rigtigt bliver svaret på her på sitet, så skriv endelig til sundplanlægning@regionh.dk. Vi sidder et lille team i Center for HR og Uddannelse, og vi tjekker løbende, om der er spørgsmål og ideer, som vi kan svare på, kommenterer eller videreformidle. På den måde vil flest muligt forhåbentligt kunne få gavn af dit input.


Redaktør