...over tid

En del af sund planlægning handler om at du har god adgang til i det daglige at tjekke og opdatere oplysninger omkring vagter, løn, uddannelse, sygdom, ferie mm. Men samtidig med dette er der også en del af sund planlægning, hvor man arbejder med at opgradere vagtplanlægning som faglig disciplin og styrke lederskabet heromkring for på den måde bedre at kunne imødekomme patienternes behov. 

Denne del af sund planlægning - altså hvordan man kan gøre en forskel på den lidt længere bane - er det, du kan blive klogere på på denne del af sundplanlægning.dk.