Aktiviteter

Workshop I – Tisvilde den 9.-10. september 2016

På projektets første workshop stod livet som ung med kræft i centrum. Hvad er der på spil, hvis man som ung får en kræftdiagnose? Hvordan er dagligdagen? Hvad betyder det for den unges relationer? Hvordan opleves det at være igennem et behandlingsforløb? Hvilke behov for digitale værktøjer har man som ung med kræft? Workshoppen blev afholdt over en weekend i Tisvildeleje.

Workshop II –  Café Guldsmeden 30. maj 2017

På en workshop på caféen Guldsmeden definerede de unge hvilke emner, der skulle være i app’ens digitale vidensunivers. Her kan de unge tilgå valideret viden om lige præcis de emner, som betyder mest for de dem.
Desuden definerede de unge hvilke parametre de selv ønsker at registrere i appen - eksempelvis ’Smerte’, ’Humør’ eller ’Træning’. Således har workshoppen været en vigtig brik i en brugercentrisk designproces, hvor det hverken er IT-systemernes arkitektur eller de sundhedsfagliges krav, der er i fokus, men derimod de unges reelle behov og ønsker.

Workshop III – Café Livingstone 29. august 2017

En vigtig del af Kræftværket er kommunikationen de unge imellem. Både at tale med andre unge med kræft og at få gode råd og dele erfaringer er noget, som unge med kræft vægter højt.
På tredje workshop var målet derfor at få kortlagt, hvordan de unge kræftpatienter kommunikerer i dag og hvordan dette kan overføres til en digital løsning. Gennem en udforskende workshop, hvor de unge var inddelt i arbejdsgrupper, blev konceptet for app’ens community/fællesskab skabt.

Workshop IV – Café Livingstone  14. december 2017

En vigtig del af Kræftværket er at tale med andre unge med kræft, at få gode råd og at dele erfaringer.  
På fjerde workshop var målet at få overført gode råd og erfaringer til et digitalt format, der kunne bruges i appen. Til workshoppen havde vi derfor et filmhold med, der filmede de unge, der åbent og ærligt fortalte deres historier. Alle videoer bliver tilgængelige i appens vidensmodul.

Frokostmøder i Kræftværket 

Undervejs i projektet har Daman afholdt frokostmøder med unge i Kræftværket. Målet har været at få afklaret, testet og vurderet forskellige grafiske designs, samt at få skabt et helhedsbillede af de unges brug af det fysiske Kræftværket.
Frokostmøderne har givet design- og udviklingsteamet mulighed for at tilpasse appens design hurtigt og fleksibelt således, at selv mindre spørgsmål og beslutninger er taget i samarbejde med de kommende brugere af app’en.


Redaktør