Forskning

​Forskningsaktiviteterne i projektet fungerer som tilfredsheds- og nytteværdi-måling af TeleKræftværket.

teleKræftværket – udvikling af app i co-creation med unge kræftpatienter:


Klik for stort billede (åbner i pdf)

Delprojekt 1

Ad 1) Processen beskrives i artikelform

Delprojekt 2

Ad 2) I en pilot-brugergruppe på 20 unge kræftpatienter (10 under behandling og 10 efter behandling) afdækkes den kvalitative nytteværdi og betydning af TeleKræftværket for den enkelte bruger. Patienterne følges i 3 måneder. Som forskningsmetode anvendes:

  • Kvalitative interviews. 
  • Registrering af livskvalitet i appen ved brug af EORTC QLQ-C30: et valideret, internationalt anerkendt værktøj til scoring af livskvalitet blandt kræftpatienter. 

Formålet er at få indtryk af unge kræftpatienters livskvalitet i forskellige situationer samt ændring over tid og den oplevede effekt af appen TeleKræftværket.

Delprojekt 3

Ad 3) Med fokus på livskvalitet for hele populationen af unge kræftpatienter udføres en kortlægning af livskvalitet under og efter kræftbehandling for 50 patienter, der benytter appen. Formålet er at afdække på hvilke områder der mangler tiltag som app´en i en udvidet version kan bidrage til.

Som forskningsmetode anvendes:

  • Besvarelse gennem TeleKræftværket af EORT QLQ-C30
  • Analyse af andre patientregistrerede data (symptomer, humør, søvn mv).
  • Kvalitative interview med prototype-tests.

Potentialet for integration med andre forskningsprojekter vil løbende blive vurderet i processen (fx neuropsykologiske tests og bivirkningsregistrering). 

Der lægges op til et opfølgende projekt, hvor der laves en valideret teknologi- og effektmåling.Redaktør