Om appen - teleKræftværket

Innovation, co-creation, brugerinddragelse, self-reporting, empowerment.

Projektet

Projektets formål er at øge livskvaliteten for unge kræftpatienter under og efter behandling. Projektet er et metode-, udviklings og innovationsprojekt med en tilknyttet forskningskomponent, der bygger på Rigshospitalets tilbud, Kræftværket.

Hypotesen er, at unge med kræft opnår højere livskvalitet og empowerment gennem brugen af en patientstøttende app, Telekræftværket, som vil:

  • skabe et fællesskab og mindske ensomhed
  • styrke sygdomsforståelse og -håndtering
  • informere de unge om kræft
  • indsamle data og viden til forskning

I projektet udvikles appen og tilfredshed/nytteværdi vurderes. Appen giver adgang til et socialt netværk og information/rådgivning og indsamler data om patientens sygdomsudvikling. Den bliver dermed både en ressource for patienten og for forskningen.


Design-processen

Der er etableret en styregruppe med deltagelse fra forskergruppen, Ung Kræft, Kræftværkets ungekoordinator, Daman samt ikke mindst de unge selv. 

I udvikling af appens koncept, design og indhold bliver de unge involveret tæt. Under to større co-creation workshops og en række co-creation sessioner arbejdede de unge tæt sammen med Damans brugeroplevelses-eksperter om at skabe den helt ny app.

På de to workshops arbejdede de unge med forskellige områder af appen. Et område med viden, et område med logning af symptomer mm., samt et område med et fællesskab. På baggrund af de to workshops udarbejdede Daman skitser til appen, som de unge på mindre sessioner af en halv til en hel time gav feedback på.
 
Sideløbende med design- og udviklingsprocessen har forskningsassistent Camilla Louise Visler fulgt projektet tæt, og har sideløbende med udviklingen af appen brugertestet en prototype af appen. 

Designprocessen er nu i sin allersidste fase, og appen er blevet kodet og løbende testet og tilpasset af de unge, for at sikre, at den virker og møder målgruppens behov.  Appen forventes at være klar i løbet af 2018.

Redaktør