Formål og baggrund

​Projektets formål er at øge livskvaliteten for unge kræftpatienter under og efter behandling.

teleKræftværket

Projektet er et metode-, udviklings og innovationsprojekt med en tilknyttet forskningskomponent, der bygger på Rigshospitalets tilbud, Kræftværket

Hypotesen er, at unge med kræft opnår højere livskvalitet og empowerment gennem brugen af en patientstøttende app, Telekræftværket, som vil:

  • Skabe et fællesskab og mindste ensomhed
  • Styrke sygdomsforståelse og -håndtering 
  • Informere de unge om kræft
  • Indsamle data og viden til forskning. 

I projektperioden udvikles appen og tilfredshed samt nytteværdi vurderes. Appen giver adgang til et socialt netværk, information og rådgivning samt indsamler data om patientens sygdomsudvikling. Den bliver dermed både en ressource for både patienten og for forskningen. 

Projektet er orienteret mod Kræftværkets patienter, hvor nytteværdien vurderes. Ved gode resultater søges tilbuddet udbredt som et landsdækkende tilbud og kan på sigt danne basis for et generisk tilbud til alle kræftpatienter. Redaktør