Målgruppe

​Målgruppen er unge på 15-29 år med kræft fra hele landet, tilknyttet Rigshospitalet. Målgruppen inddrages i processen og medvirker til at udvikle koncept og indhold. 

Målgruppe

Målgruppen er unge på 15-29 år med kræft fra hele landet, tilknyttet Rigshospitalet. Behandlingen varer typisk fra 3 mdr. til 2 år, afhængig af diagnose og sygdomsudbredelse. Efterfølgende venter der, hvis sygdommen fås under kontrol, et opfølgningsforløb, der kan vare ml. 5 år og resten af livet.

I kræftforløb fylder eksistentielle og identitetsmæssige spørgsmål meget. De unge er bekymrede, fortvivlede, rasende, og bærer på en stor sorg, som de føler sig alene med. Fællesskabet med ligesindede er meget betydningsfuldt, og at bidrage til dette er en af teleKræftværkets vigtigste formål.

Der er ca. 140 unge i kræftbehandling årligt på Rigshospitalet. Hvert år får 500 unge stillet en kræftdiagnose i Danmark. Dermed er der flere tusinde unge, der i dag lever med eller efter en kræftsygdom.

Workshop - brugerinddragelse 

Som ung med kræft er livet markant anderledes end for de fleste andre unge. På en workshop med Kræftværkets brugere, afholdt af Rigshospitalets projektgruppe og IT-virksomheden Daman, blev disse fællesnævnere og indsatsområder fremhævet: eksistentielle spørgsmål, identitet, håndtering af praktiske spørgsmål, sygdomshåndtering og støtte gennem relationer. Dette er i overensstemmelse med, hvad andre kronisk syge unge og sundhedsfagligt personale peger på som behovsområder og der, hvor teleKræftværket ønsker at skabe forandring.

Kræftværket med i lommen

Projektet bygger videre på Kræftværket, Rigshospitalets fællesrum for unge ml. 15-29 år med kræft, hvor de kan møde andre med samme erfaringer. Det mindsker følelsen af ensomhed og længsel efter det ungdomsliv, man går glip af. Patienterne får et nyt fællesskab, hvor de kan være ”normale” og ikke bare ”kræft-mennesket”.
 
Denne mulighed er dog kun til stede, når patienterne opholder sig på Rigshospitalet. Ensomheden og tvivlen kan være størst, når patienten er hjemme, hvor ingen andre er syge, eller under isolation pga. smittefare. TeleKræftværket lader Kræftværkets muligheder følge patienten og giver en oplevelse sammenhæng i behandlingen. Således ønsket af en workshopdeltager:

"'Løsningen' skal være et eller andet, der giver mig noget empowerment, når jeg kommer hjem"

Projektet vil også generere mere viden om, hvad sker der uden for hospitalets mure. Sundhedsvæsenet har brug for større indsigt i unge patienters hverdagsliv, som har afgørende betydning for sygdomsforløbet, og patienterne efterlyser at lægerne forstår dette. 

TeleKræftværkets nytteværdi vurderes og evalueres gennem indsamling og analyse af de data, patienterne registrerer i appen, samt gennem kvalitative interviews. 

Det undersøges: 

  1. Hvad appen har af betydning for de unges livskvalitet under og efter behandling og 
  2. Hvilke tiltag, der på længere sigt kan øge patienternes empowerment og underbygge et velfungerende dagligliv med kræft.
Empowerment defineres som "Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter (...) handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed" (Sundhedsstyrelsen).


Redaktør