Organisering

TeleKræftværket er forankret i Kræftværket på Rigshospitalet og organiseret i styregruppe, projektgruppe og forskningsgruppe og har flere samarbejdspartnere.

Styregruppe

Styregruppen er projektejer og udgøres af: 

 • Helle Pappot, Overlæge, dr. med 
 • Maiken Hjerming, Sygeplejerske/ungekoordinator i Kræftværket
 • Kirsten Arntz Boisen, Afdelingslæge, Ph.d., Ungdomsmedicinsk Videnscenter
 • Patientrepræsentant fra Kræftværket. Hertil er tilknyttet et ungepanel, som bidrager til TeleKræftværket, både i co-creation workshops og i brugertest
 • Repræsentant fra UngKræft. UngKræft hører under Kræftens Bekæmpelse og har støttegrupper for unge kræftramte over hele landet. 
 • Andreas Dam, Direktør i Daman. Andreas er senior sparringspartner med 15 års digital erfaring indenfor sundhed, og ansvarlig for varetagelse af interessenter i og udenfor projektet.

 • Jens Jakobsen, senior project manager ved Daman. Jens er proces-ejer, ansvarlig for fremdrift og bindeled mellem produktionsteam og styregruppen.  

Styregruppemøder afholdes ca. hver 4. uge i udviklingsfasen og hver 3. mdr. eller ad hoc i afprøvningsfasen. Her besluttes overordnet plan og imødekommelse af faglighed og brugerbehov sikres. 

Projektgruppe

 • Overlæge, dr. med. Helle Pappot, onkologisk klinik, Rigshospitalet. Har 20 års klinisk erfaring i kræftsygdomme, en projektlederuddannelse og vandt i 2014 Rigshospitalets innovationskonkurrence ”Idériget” med et projekt om elektronisk patientinddragelse, i sit kliniske arbejde behandler hun bl.a. unge mænd for testikelkræft. 
 • Sygeplejerske/ungekoordinator, daglig leder af Kræftværket Maiken Hjerming, Hæmatologisk klinik. Maiken har den daglige kontakt til de unge kræftpatienter, er uddannet ungeambassadør og fik i 2016 Kræftens Bekæmpelses Ærespris for sit arbejde med målgruppen.
 • Jens Jakobsen, senior project manager ved Daman. Jens er uddannet antropolog med stærke metoder til brugerinddragelse, solid erfaring med projektledelse af digitale projekter og udvikling af servicedesigns – herunder de to patientstøttende apps RheumaBuddy og PsoMentor.

Projektgruppen mødes ugentligt i opstartsfasen og én gang månedligt derefter, samt ad hoc.

Forskningsgruppe

Forskningsgruppen for Kræftværket og TeleKræftværket udgøres udover Helle Pappot og Maiken Hjerming af: 

 • Afdelingslæge, Ph.d. Kirsten Arntz Boisen, Børne-Ungeklinikken, JulianeMarieCentret, Rigshospitalet
 • Overlæge, Ph.d. Lisa Lyngsie Hjalgrim, Børneonkologisk afsnit, Rigshospitalet
 • Overlæge, Ph.d., Carsten Utoft Niemann, Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
 • Forskningssygeplejerske Gitte Petersen, Børne-Ungeklinikken, JulianeMarieCentret, Rigshospitalet.
 • Udviklingssygeplejerske Camilla Visler, Hæmatologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
 • Ph.d.studerende Kasper Pedersen, Børne-Ungeklinikken, JulianeMarieCentret, Rigshospitalet.

Forskningsgruppen tager spørgsmål op, som identificeres af brugere og forskere i projektet.

Rigshospitalet har som led i innovationsprojektet Idériget fået projekterfaring med digitale redskaber til patientinvolvering. Disse afprøves indtil videre i forskningsregi, og er ikke udviklet med primært udgangspunkt i brugerens behov. Denne ekspertise tilføres af Daman.

Samarbejdspartnere

Daman er ansvarlig for at udarbejde koncept og design, afholde co-creation workshops, programmering, brugertests og kvalitetssikring, samt projektlede udviklingen. Efter lancering til testgruppen er Daman ansvarlig for teknisk support, fejlrettelser, mindre tekniske forbedringer/justeringer, analyse af Analytics data og adfærd, og levering af evalueringsinput.

Virksomheden har særlige erfaringer med sundheds-IT og er dels valgt pga. den brugerinddragende metode, dels pga. erfaringer fra appsene RheumaBuddy (gigtpatienter) og PsoMentor (psoriasispatienter), der har vist gode resultater ift. at møde brugerbehov. Resultater fra RheumaBuddy er præsenteret ved internationale kongresser og appen har modtaget to priser fra internationale gigtforeninger. 

Testgruppen er unge kræftpatienter, som ikke er involveret i udviklingen af TeleKræftværket. 


Redaktør