Sektion for Tværsektoriel Forskning bygger bro mellem forskning og praksis i forhold til at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis.​​

​Tværspuljen yder støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projektbeskrivelser, der har som mål systematisk at undersøge og evaluere nye organisationsformer, sundhedsindsatser og forebyggelses-, behandlings- eller rehabiliteringstilbud.

 

Sektion for Tværsektoriel Forskning afholder to temadage om året samt workshops om forskellige temaer.