Mange kvinder med forstadier til brystkræft oplever senfølger i samme omfang som brystkræftpatienter

​Et tværsektorielt forskningsprojekt med midler fra Tværspuljen dokumenterer, at en stor andel af kvinder med forstadier til brystkræft har behov for rehabilitering.

Forskningsprojektet "Udvikling af et tværsektorielt støttetilbud til kvinder med forstadier til brystkræft"er blevet til, fordi læger og sygeplejersker oplever, at kvinder med forstadier til brystkræft, de såkaldte ductale carcinoma in situ-forandringer (DCIS), ikke modtager relevante tilbud i det danske sundhedsvæsen. Projektets formål var at afdække graden af senfølger som psykosocial belastning samt fysiske smerter og behovet for tværsektorielle tilbud hos kvinder med DCIS gennem en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende at bruge resultaterne i planlægningen af et interventionsstudie.

Projektet finder, at en stor andel af patienter med DCIS oplever senfølger i samme omfang som brystkræftpatienter. Således svarer fx 69 % af de adspurgte kvinder, at de har et eller flere af følgende symptomer: smerter, angst, depression, nedsat følesans og/eller påvirket livskvalitet. Patienterne giver udtryk for et ønske om at få et tilbud om rehabilitering.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er anvendt i planlægning af et interventionsstudie, hvor det primære formål er at undersøge, om en målrettet tværsektoriel intervention bestående af fysisk træning i kombination med psykoedukation og psykologisk støtte kan afhjælpe nogle af de gener, kvinder med DCIS kan opleve efter diagnose og behandling. 

Tværspuljen har støttet projektet med 814.401 kr. 

Læs mere om projektet.


Redaktør