Tværsektoriel Forskningsenhed og Center for HR afholder temadag den 4. oktober 2018

​Temadagen "Byg BRO gennem dialog" omhandler kommunikation på tværs af sektorer og starter og slutter på Frederiksberg Hospital med busture ud på studiebesøg.

Vent...

​Den 4. oktober 2018 afholdes temadagen "Byg BRO gennem dialog". Dagen starter og slutter på Frederiksberg Hospital og handler om kommunikation på tværs af sektorer.

På temadagen præsenteres forskningsresultater samt konkrete projekter, hvor man har arbejdet med at styrke tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og sundhedsfaglig kommunikation mellem faggrupper og sektorer.

Formålet er at give inspiration til, hvordan man i egen praksis kan styrke helhedssyn på patienternes forløb gennem opbygning af tværprofessionelle relationer, fælles læring, dialog og kommunikation.

Læs mere og tilmeld dig her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor