Tværsektoriel ernæringsindsats til ældre medicinske patienter øger muligheden for genoptræning

​Et afsluttet forskningsprojekt, som har modtaget midler fra Tværspuljen, viser, at ældre medicinske patienter i højere grad kan deltage i genoptræning, hvis der har været iværksat et tværsektorielt ernæringsforløb.

Risikoen for tab af vægt hos ældre er særlig stor ved sygdom og hospitalsindlæggelser, og fortsætter i minimum tre måneder efter udskrivelsen. Ældre, der udskrives til genoptræning, er således i risiko for at komme eller er allerede i dårlig ernæringstilstand.

På baggrund af dette udviklede Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Kommune forskningsprojektet "Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan", som modtog 605.000 kr. fra Tværspuljen. 

En begyndende afdækning i dette forskningsprojekt viste at:

  • kun 44 % af de medicinske/geriatriske patienter, der blev udskrevet med en GOP, påbegyndte genoptræningen. Den hyppigste årsag til dette var genindlæggelse.
  • kun 18 % gennemførte genoptræningen som planlagt 
Et tværsektorielt ernæringsforløb for ældre, der udskrives til ambulant genoptræning, blev udviklet og afprøvet med det primære formål, at få flere i gang med genoptræningen. Forløbet tog udgangspunkt i de eksisterende arbejdsgange. Ernæringsindsatser i form af industrielt fremstillede energi- og proteinrige drikke til ældre patienter/borgere har vist en evident effekt i forhold til bevare/øge funktionsevnen og reducere risikoen for (gen)indlæggelser, samt at kunne udløse en samfundsøkonomisk gevinst. En goodie-bag med 10 ernæringsdrikke og en grøn ernæringsrecept blev udleveret ved udskrivelsen, og de ældre tog drikkene med hjem og drak dem.

Det viste sig desuden at:
  • 62 % af de udskrevne patienter havde behov for en individuel ernæringsindsats  
Ikke alle blev tilbudt en individuel ernæringsindsats efter udskrivelsen, og som oftest gik der for lang tid før den blev iværksat. De borgere som fik en optimal ernæringsindsats kom i gang med genoptræningen, hvilket understøtter at en optimal ernæringsindsats kan få flere i gang med genoptræningen.

Resultaterne viste
  • en stigning fra 44 % til 64 % i andelen, der påbegyndte genoptræningen, og
  • en stigning fra 18 % til 24 % i andelen, der gennemførte genoptræningen 
Andelen, som ikke ønskede at træne, var op til 43 % af de ældre, der ikke kom i gang med genoptræningen. En proaktiv indsats i forhold til den enkeltes behov og formåen er påkrævet for at få endnu flere i gang med genoptræningen


Læs mere om projektet.

Redaktør