Formål med Tværsektoriel Forskningsenhed

Tværsektoriel Forskningsenhed bygger bro mellem forskning og praksis i forhold til at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis.

​​

Formål​

Hovedformålet med Tværsektoriel Forskningsenhed er at medvirke til at forbedre sammenhæng i patientforløb i Region Hovedstaden. Enhedens primære opgave er at styrke tværsektoriel forskning og bygge bro til den sundhedsfaglige praksis i Region Hovedstaden.Tværsektoriel Forskningsenheds kerneområder er:     

Tværspuljen
Vi administrerer Tværspuljen​ og fungerer som rådgivere på projektideer og projektbeskrivelser. Desuden er vi forbedømmere på ansøgninger til Tværspuljen.

Udvikling af forskningsprojekter 
I samarbejde med kommuner, hospitaler og almen praksis identificerer vi behov for at udvikle og igangsætte tværsektoriel forskning på sundhedsområdet. Enhedens forskere gennemfører selv forskningsprojekter og deltager også i projekter, der er forankret uden for enheden. 

Kvalificering af projektforslag
Tværsektoriel Forskningsenheds forskere stiller sig gratis til rådighed i forbindelse med sparring på konkrete tværsektorielle projektforslag indenfor sundhedsområdet. Se ​hvordan Tværsektoriel Forskningsenhed kan hjælpe.

​Netværksdannelse
Vi afdækker løbende behovet for netværksdannelse blandt medarbejdere i de tre sektorer. Tværsektoriel Forskningsenhed afholder temaeftermiddage og faciliterer forskellige faglige workshops. Se T​værsektoriel Forskningsenheds arrangementer.

Videndeling
Tværsektoriel Forskningsenhed vil bidrage til at forskning får en mere central rolle i det praktiske tværsektorielle arbejde, og til at vi og praktikere alle kan lære af hinanden.

​​

Redaktør