Tværspuljen

Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden.​​​

 Gratis sparring

TFE giver mulighed for gennemlæsning og forslag til optimering af projektbeskrivelse inden for det tværsektorielle sundhedsområde i Region Hovedstaden. Tværsektoriel Forskningsenhed kan kontaktes på: tfe@regionh.dk

 Formål, projekter og frister

 Ansøgningsprocedurer