Tværspuljen

Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden.​​​

 Gratis sparring

Sektion for Tværsektoriel Forskning giver mulighed for gennemlæsning og forslag til optimering af projektbeskrivelse inden for det tværsektorielle sundhedsområde i Region Hovedstaden. Kontakt Sektion for Tværsektoriel Forskning på: tfe@regionh.dk. 

 Formål, projekter og frister

 Ansøgningsprocedurer