2014

Maj 2014

​​​Træning af ældre medicinske patienter for at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse

Hvidovre Hospital ​​& Københavns Kommune
Projektet er støttet med 500.000 kr.

Sygeplejerskers kommunikation over sektorgrænser ifm. indlæggelse og udskrivelse

Amager og Hvidovre Hospital & Københavns Kommune
Projektet er støttet med 600.000 kr.

​Udvikling og evaluering af en ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg Kommune

Projektet er støttet med 600.000 kr.
​ 

November 2014 

Food’n’Go-Empower

​Gladsaxe Kommune og Herlev Hospital
Resumé af projektet (P-2014-2-04).
Afrapportering (P-2014-2-04).
Projektet er støttet med 520.000 kr.

​Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

​Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Hospital
Resumé af projektet (P-2014-2-07).
Rapport_P-2014-2-07.pdf
Quick-guide_P-2014-2-07.pdf
PIXI_P-2014-2-07.pdf
Artikel_P-2014-2-07.pdf
Projektet er støttet med 605.000 kr.

Renew-DK. Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder

Københavns Kommune og Psykiatrisk Center Ballerup
Resumé af projektet (P-2014-2-09).​
Projektet er støttet med 856.786​ kr.​
Redaktør