​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

​De Videnskabsetiske Komiteer (VEK) i Region Hovedstadens opgave er, at behandle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra forskere, der har sit virke i Region Hovedstaden. Projekterne skal have en videnskabsetisk godkendelse før de må udføres. På siden finder du information om VEK's formål, medlemslister, mødedatoer og praktiske redskaber som komitémedlem. 

​Komiteernes formål

​Det videnskabsetiske komitésy​stem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. 

For at opnå ny og værdifuld viden, der ikke kan opnås på anden vis, er det ofte nødvendigt at benytte forsøgspersoner i videnskabelige projekter. De videnskabsetiske komitéers opgave er her at varetage forsøgspersoners interesser, så forskningsprojekterne ikke sker på bekostning af forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende.​​​

De Regionale Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

En regional komité behandler sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra en forsøgsansvarlig, som har sit virke inden for den regionale komités område.

En regional komité består af mindst 7 medlemmer, hvoraf 3 er forskningsaktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Øvrige medlemmer er lægmedlemmer, som ikke har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke har en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. De fleste komiteer består af 11 medlemmer (6 lægpersoner og 5 forskningsaktive). Komiteerne nedsættes af regionsrådene. 

Nedenfor finder du medlemslister for De Videnskabsetiske Komiteer Region Hovedstaden.

Medlemslister


Komité A

Fagmedlemmer

Formand, Jens Folke Kiilgaard; Klinisk professor, oftalmologi. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Caroline Kistorp; Klinisk professor, intern medicin: endokrinologi. Habilitetserklæring.

Jannet Svensson; Klinisk lektor, pædiatri. Habilitetserklæring.

Jesper Krogh, afdelingslæge. Habilitetserklæring.​

Kasper Karmark Iversen; Klinisk professor, akutmedicin. Habilitetserklæring.

Lægmedlemmer

Næstformand, Søren Burcharht. Habilitetserklæring.​

Øvrige lægmedlemmer:

Anton Steinø. Habilitetserklæring.

​Absalon Billehøj. Habilitetserklæring.​

Stig Larsen. Habilitetserklæring.​

Gitte Kristensen. Habilitetserklæring.

Rene Nørbjerg. Habilitetserklæring.​Komité B

Fagmedlemmer

Formand, Ole Lander Svendsen; Klinisk professor, intern medicin: endokrinologi. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Jesper Johannesen; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring.

Mette Merete Pedersen; Lektor, folkesundhedsvidenskab. Habilitetserklæring.

Tina Nørgaard Munch; Klinisk lektor, neurokirurgi. Habilitetserklæring.

Vibeke Backer. Habilitetserklæring.​

Lægmedlemmer

Næstformand, Jesper Roulund Buur. Habilitetserklæring.

Øvrige lægmedlemmer:

Annette Rieva. Habilitetserklæring.

​Lars Vestergaard Jensen. Habilitetserklæring.

Nicolai Kampmann; Regionrådsmedlem. Habilitetserklæring.

Peter Orebo Hansen. Habilitetserklæring​.​Komité C

​Fagmedlemmer

Formand, René Mathiasen; Overlæge, Rigshospitalet, pædiatri. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Klaus Müller; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring.

Stig E. Bojesen; Klinisk professor, klinisk biokemi. Habilitetserklæring.

Tiit Mathiesen; Klinisk professor, neurokirurgi. Habilitetserklæring.

Zitta Barrella Harboe; Klinisk lektor, intern medicin: infektionsmedicin. Habilitetserklæring.

Lægmedlemmer

Næstformand, Susanne Langer. Habilitetserklæring.​

Øvrige lægmedlemmer:

Jette Jul Stenbæk Jensen. Habilitetserklæring.

Johnnie Gregersen. Habilitetserklæring.

Julie Herdal Molbech. Habilitetserklæring.​

Lotte Kjærside. Habilitetserklæring.

Morten Skovgaard Rasksen. Habilitetserklæring.Komité D

​Fagmedlemmer

Formand, Maria Rossing; Klinisk forskningslektor, klinisk biokemi. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Henrik Arendrup; Senior Clinical Assessor, Presafe Denmark. Habilitetserklæring.​

Ingrid Poulsen; Sygeplejerske, forskningsleder, klinisk forskning. Habilitetserklæring.

Lotte Jensen; Under speciallæge udd., pædiatri. Habilitetserklær​ing.

Jan Gerstoft; Klinisk professor, intern medicin: infektionsmedicin. Habilitetserklæring.

Lægmedlemmer

Næstformand, Mikkel Wrang. H​abilitetserklæring​.

Øvrige lægmedlemmer:

​Marianne Stendell. Habilitetserklæring.

Martin Schepelern. Habilitetserklæring.

Niels Hammer-Jespersen. Habilitetserklæring.

Torben Conrad. Habilitetserklæring.​​

Maria Gudme. ​Habilitetserklæring.​Komité E

Fagmedlemmer

Formand, Lone Graff Stensballe; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Amanda Kvist-Hansen; Reservelæge, Dermatologi. Habilitetserklæring.

Bjørn Hylsebeck Ebdrup; Klinisk professor, psykiatri. Habilitetserklæring.

Jens Christian Laursen; Klinisk assistent, ph.d. studerende. Habilitetserklæring.

Olaf B. Paulson; Professor, neurologi. Habilitetserklæring.

Lægmedlemmer

Næstformand, Anne Ehrenreich. Habilitetserklæring.

Øvrige lægmedlemmer:

Birgitte Thunbo Christensen. Habilitetserklæring.

Daniel Boalth Petersen. Habilitetserklæring.

Ken Patrick Petersson. Habilitetserklæring.

Natasha Rosenberg. Habilitetserklæring.

Tom Weinreich. Habilitetserklæring.​Komité F

Fagmedlemmer

Formand, Lisbeth Ehlert Knudsen; Professor, folkesundhedsvidenskab. Habilitetserklæring.

Øvrige fagmedlemmer:

Hanne Konradsen; Klinisk professor, kirurgi. Habilitetserklæring.

Mette Damkjær Bartels; Overlæge, klinisk mikrobiologi. Habilitetserklæring.

Steffen Ellitsgaard Hamann; Klinisk forskningslektor, oftalmologi. Habilitetserklæring.

Søren Dalsgaard; Klinisk professor, børne- og ungdomspsykiatri. Habilitetserklæring.

Lægmedlemmer

Næstformand, Kim Rockhill. Regionrådsmedlem. Habilitetserklæring.

Øvrige lægmedlemmer:

Anna Overlund Sørensen. Habilitetserklæ​ring​.​

Erik Lund. Habilitetserklæring.

Helene Forsberg-Madsen. Habilitetserklæring. 

Lars Kristensen. Habilitetserklæring.

Vagn Majland. Habilitetserklæring.​Sekretariatet

Alberte Roager, Habilitetserklæring.

Alex Wittrock Brandt, Habilitetserklæring.​​

Anna Ulrikke Bruun, Habilitetserklæring​.

Anne Brunsgaard, Habilitetserklæring.

Birgit Marie Nielsen, Habilitetserklæring.

Cecilie Dickmeiss, Habilitetserklæring.

Dorthe Frisvad, Habilitetserklæring.

Freja Ebbestad, Habilitetserklæring​.​

Katia Skovgaard West, Habilitetserklæring.

Kirstine Naja West, Habilitetserklæring.

​Lotte Waldorf, Habilitetserklæring.​

Margit Bom, Habilitetserklæring.

Marie Skovgaard, Habilitetserklæring.

Michael Harbo Paulsen, Habilitetserklæring.

Miriam Husted, Habilitetserklæring.

My Kirstine Andersen, Habilitetserklæring.​

Rikke Sander Jensen, Habilitetserklæring.

Rose Dyrhauge Eide, Habilitetserklæring.

Stine Bogø Jensen, Habilitetserklæring.​


​​​​​​​​Mødedatoer​


Mødedatoer 2023

Hent komitémødekalender​en over 2023 her (pdf, åbner i n​y fane)​​​
Januar

Onsdag d. 11.  jan. (komité A), onsdag d. 18. jan. (komité B),
onsdag d. 25. jan. (komité D) og mandag d. 30. jan. (komité E).  

Februar

Tirsdag d. 7. feb. (komité C), torsdag d. 9. feb. (komité B), onsdag d. 22. feb. (komité D), mandag d. 27. feb. (komité F), tirsdag d. 28 feb. (komité E).

Marts

Onsdag d. 1. mar. (komité A), tirsdag d. 7. mar. (komité B), mandag d. 13. mar. (komité C), tirsdag d. 21. mar. (komité E), onsdag d. 22. mar. (komité D), mandag d. 27 mar. (komité F).

April

Mandag 17. apr. (komité B), onsdag d. 19. apr. (komité C), mandag d. 24. apr. (komité E + F).

Maj

Tirsdag d. 2. maj​ (komité B), onsdag d. 3. maj (komité A), onsdag d. 10. maj (komité C), mandag d. 15. maj (komité D), mandag d. 22. maj (komité F), tirsdag d. 23. maj (komité E).

Juni

Tirsdag d. 6. juni (komite B), onsdag d. 7. juni (komite A), tirsdag d. 13. juni (komite C), onsdag d. 14. juni (komite D), mandag d. 26. juni (komite F), tirsdag d. 27. juni (komite E)

JULI       

INGEN KOMITÉMØDER            

August

Onsdag d. 2. aug. (komité A), tirsdag d. 8. aug. (komité C), mandag d. 14. aug. (komité B), onsdag d. 16. aug. (komité D), onsdag d. 23. aug. (komité E), mandag d. 28. aug. (komité F).

September

Onsdag d. 6. sep. (komité A), torsdag d. 7. sep. (komité B), tirsdag d. 12 sep. (komité C), onsdag d. 20. sep. (komité D), mandag d. 25. sep. (komité F), onsdag d. 27. sep. (komité E).

Oktober

Onsdag d. 4. okt. (komité A), mandag d. 9. okt. (komité B), onsdag d. 11. okt. (komité C + D), onsdag d. 25. okt. (komité E), mandag d. 30. okt. (komité F).

November

Mandag d. 6. nov. (komité B), onsdag d. 8. nov. (komité A), onsdag d. 15. nov. (komité D), torsdag d. 16. nov. (komité C), tirsdag d. 21. nov. (komité E), mandag d. 27. nov. (komité F).

December

Onsdag d. 6. dec. (komité A), onsdag d. 13. dec. (komité D), mandag d. 18. dec. (komité F).​​
Redaktør