​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

​De Videnskabsetiske Komiteer (VEK) i Region Hovedstadens opgave er at behandle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra forskere, der har sit virke i Region Hovedstaden. Projekterne skal have en videnskabsetisk godkendelse, før de må udføres. På siden finder du information om VEK's formål, medlemslister, mødedatoer og praktiske redskaber som komitémedlem. 

​Komiteernes formål

​Det videnskabsetiske komitésy​stem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. 

For at opnå ny og værdifuld viden, der ikke kan opnås på anden vis, er det ofte nødvendigt at benytte forsøgspersoner i videnskabelige projekter. De videnskabsetiske komitéers opgave er her at varetage forsøgspersoners interesser, så forskningsprojekterne ikke sker på bekostning af forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende.​​​

De Regionale Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

En regional komité behandler sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra en forsøgsansvarlig, som har sit virke inden for den regionale komités område.

En regional komité skal består af mindst 11 medlemmer, hvoraf 6 er lægpersoner og 5 er forskningsaktive. Komiteerne nedsættes af regionsrådet. 

Nedenfor finder du medlemslister for De Videnskabsetiske Komiteer Region Hovedstaden.

Medlemslister

Fagmedlemmer

Formand, Jens Folke Kiilgaard; Klinisk professor, oftalmologi. Habilitetserklæring

Øvrige fagmedlemmer:

Caroline Kistorp; Klinisk professor, intern medicin: endokrinologi. Habilitetserklæring​

Jannet Svensson; Klinisk lektor, pædiatri. Habilitetserklæring​

Christina Halgren Harding. klinisk lektor, psykiatri. Habilitetserklæring​

Kasper Karmark Iversen; Klinisk professor, akutmedicin. Habilitetserklæring​

Lægmedlemmer

Næstformand, Søren Burcharht. Habilitetserklæring

Øvrige lægmedlemmer:

Arly Eskildsen. Habilitetserklæring​​

​Stig Larsen. Habilitetserklæring​

Gitte Kristensen. Habilitetserklæring

Rene Nørbjerg. Habilitetserklæring

Bjarne Hesselbæk, Habilitetserklæring​


Fagmedlemmer

Formand, Ole Lander Svendsen; Klinisk professor, intern medicin: endokrinologi. Habilitetserklæring​

Øvrige fagmedlemmer:

Jesper Johannesen; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring​

Mette Merete Pedersen; Lektor, folkesundhedsvidenskab. Habilitetserklæring

​Vibeke Backer. Habilitetserklæring

Jesper Kjærgaard, klinisk lektor, overlæge dr. med. Habilitetserklæring 

Lægmedlemmer

Næstformand, Jesper Roulund Buur. Habilitetserklæring

Øvrige lægmedlemmer:

Annette Rieva. Habilitetserklæring

​Lars Vestergaard Jensen. Habilitetserklæring

Nicolai Kampmann; Regionrådsmedlem. Habilitetserklæring​

Peter Orebo Hansen. Habilitetserklæring​

Jacob Netteberg. Habilitetserklæring​


​Fagmedlemmer

Formand, René Mathiasen; Overlæge, Rigshospitalet, pædiatri. Habilitetserklæring

Øvrige fagmedlemmer:

Klaus Müller; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring​

Stig E. Bojesen; Klinisk professor, klinisk biokemi. Habilitetserklæring

Tiit Mathiesen; Klinisk professor, neurokirurgi. Habilitetserklæring

Zitta Barrella Harboe; Klinisk lektor, intern medicin: infektionsmedicin. Habilitetserklæring​

Lægmedlemmer

Næstformand, Susanne Langer. Habilitetserklæring

Øvrige lægmedlemmer:

Jette Jul Stenbæk Jensen. Habilitetserklæring

Britta Glønborg Kristensen. Habilitetserklæring​​

Julie Herdal Molbech. Habilitetserklæring

Lotte Kjærside. Habilitetserklæring​

Morten Skovgaard Rasksen. Habilitetserklæring


​Fagmedlemmer

Formand, Maria Rossing; Klinisk forskningslektor, klinisk biokemi. Habilitetserklæring​

Øvrige fagmedlemmer:

Henrik Arendrup; Senior Clinical Assessor, Presafe Denmark. Habilitetserklæring

Ingrid Poulsen; Sygeplejerske, forskningsleder, klinisk forskning. Habilitetserklæring

Lotte Jensen; Under speciallæge udd., pædiatri. Habilitetserklær​ing​

Jan Gerstoft; Klinisk professor, intern medicin: infektionsmedicin. Habilitetserklæring

Lægmedlemmer

Næstformand, Mikkel Wrang. H​abilitetserklæring​

Øvrige lægmedlemmer:

​Mette Simonsen. Habilitetserklæring​​

Martin Schepelern. Habilitetserklæring

Niels Hammer-Jespersen. Habilitetserklæring

Torben Conrad. Habilitetserklæring

Peter Törnkvist. ​Habilitetserklæring​


Fagmedlemmer

Formand, Lone Graff Stensballe; Klinisk professor, pædiatri. Habilitetserklæring

Øvrige fagmedlemmer:

Amanda Kvist-Hansen; Reservelæge, Dermatologi. Habilitetserklæring

Bjørn Hylsebeck Ebdrup; Klinisk professor, psykiatri. Habilitetserklæring

Jens Christian Laursen; Klinisk assistent, ph.d. studerende. Habilitetserklæring​

Olaf B. Paulson; Professor, neurologi. Habilitetserklæring​

Lægmedlemmer

Næstformand, Anne Ehrenreich. Habilitetserklæring

Øvrige lægmedlemmer:

Birgitte Thunbo Christensen. Habilitetserklæring​

Daniel Boalth Petersen. Habilitetserklæring​

Ken Patrick Petersson. Habilitetserklæring

Natasha Rosenberg. Habilitetserklæring​

Trine Schaltz. Habilitetserklæring​​


Fagmedlemmer

Formand, Lisbeth Ehlert Knudsen; Professor, folkesundhedsvidenskab. Habilitetserklæring

Øvrige fagmedlemmer:

Hanne Konradsen; Klinisk professor, kirurgi. Habilitetserklæring

Mette Damkjær Bartels; Overlæge, klinisk mikrobiologi. Habilitetserklæring

Steffen Ellitsgaard Hamann; Klinisk forskningslektor, oftalmologi. Habilitetserklæring

Søren Dalsgaard; Klinisk professor, børne- og ungdomspsykiatri. Habilitetserklæring

Lægmedlemmer

Næstformand, Kim Rockhill. Regionrådsmedlem. Habilitetserklæring​

Øvrige lægmedlemmer:

Anna Overlund Sørensen. Habilitetserklæ​ring​​

Erik Lund. Habilitetserklæring

Kristian Jensen. Habilitetserklæring ​

Lars Kristensen. Habilitetserklæring​

Vagn Majland. Habilitetserklæring​


Alberte Henriksen, Habilitetserklæring

Alex Wittrock Brandt, Habilitetserklæring

Anna Ulrikke Bruun, Habilitetserklæring​

Anne Brunsgaard, Habilitetserklæring

Birgit Marie Nielsen, Habilitetserklæring

​Dorthe Frisvad, Habilitetserklæring

Katia Skovgaard West, Habilitetserklæring

Kirstine Naja West, Habilitetserklæring

​Lotte Waldorf, Habilitetserklæring

Margit Bom, Habilitetserklæring

Marie Skovgaard, Habilitetserklæring​

Michael Harbo Paulsen, Habilitetserklæring

​Rikke Sander Jensen, Habilitetserklæring

Sarah Teresa Schøller, Habilitetserklæring ​​

Stine Bogø Jensen, Habilitetserklæring​


​​​​​​​​Mødedatoer​ 2024

Nedenfor kan du se mødedatoer for de Videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden.

Vi kan ikke garantere på hvilket møde dit projekt vil blive behandlet.

​Vi anbefaler altid at indsende anmeldelser i god tid inden planlagt projektstart. Projektets vej til mødet varierer typisk fra 3-6 uger, men det kan tage længere tid. Behandlingstiden er bl.a. afhængig af hvor tydeligt projektet er beskrevet som helhed og i forhold til punkterne på tjeklisten​, samt om projektets dokumenter lever op til kravene.

Kontakt os gerne for at høre om den aktuelle mødestatus.

Komitéerne er ligestillede og behandler alle typer projekter.

Hent komité mødekalenderen for 2024 her​​
Redaktør