​​

Vores behandling af dine personoplysninger

​Når du anmelder et nyt forskningsprojekt eller et tillæg til et eksisterende projekt, behandler vi oplysninger om dig som forsøgsansvarlig og evt. andre involverede i projektet. På denne side kan du læse hvilke oplysninger vi behandler, hvad vores grundlag for at behandle personoplysningerne er, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med behandlingen, bl.a. muligheden for at klage.

Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anmeldelse

​Til brug for vores sagsbehandling registrerer vi personoplysninger om dig i vores journaliseringssystem.
Vi behandler kun personoplysninger, som er saglige, relevante og nødvendige for at håndtere den fremsendte henvendelse.

Oplysninger vi registrerer og behandler

Afhængigt af typen af den fremsendte henvendelse vil vi til brug for​​​​ behandlingen re-gistrere oplysninger om:

  • ​Navn på forsøgsansvarlig, kontaktperson og sponsor
  • Adresse på forsøgsansvarlig, kontaktperson og sponsor
  • CPR-nummer på forsøgsansvarlig, herunder forsøgsansvarlige på sites i Lægemiddelforsøg
  • Uddannelsesmæssige oplysninger på forsøgsansvarlige, herunder forsøgsansvarlige på sites i Lægemiddelforsøg
  • Arbejdsmæssige oplysninger på forsøgsansvarlig, kontaktperson og sponsor

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du nogle rettigheder. Du har bl.a.:
  • ​​Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet
  • Ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysninger)
  • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
Ønsker du at benytte dine rettigheder i forbindelse med din anmeldelse, kan du skrive til os via e-boks på adressen vek@regionh.dk

Er du undtaget fra Digital Post, kan du skrive til adressen:
Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden, 
Center for Sundhed, Borgervænget 3, stuen, 2100 København Ø.

Grundlag for, at vi må registrere og behandle dine oplysninger

Grundlaget i dette tilfælde er komitélovens § 16, anmeldelsesbekendtgørelsen § 3, databeskyttelsesforordningen o​g databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Opbevaring af oplysninger

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Men i nogle tilfælde har vi efter arkivlovens regler pligt til at gemme dine oplysninger.

Vil du vide mere

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.


Redaktør