Én indgang til pharmasamarbejde

Én indgang inviterer til offentlig-privat samarbejde i forbindelse med lægemiddelforsøg.
Én indgang fremmer sparring og matchmaking mellem den kliniske forskning og lægemiddelindustrien. Målet er øget viden til gavn for sundhedspersonale, patienter og virksomheder.

Én indgang for lægemiddelindustrien

Lægemiddelvirksomheder, der ønsker at indgå i et samarbejde med Region Hovedstaden, skal blot henvende sig ét sted: Én indgang. Her hjælper vi dig med at få et overblik over muligheder, og matche dig med de rette kliniske afdelinger og forskningsinteresserede klinikere. 
 
Følgende ydelser tilbydes lægemiddelindustrien:

  • Sparring, rådgivning og matchmaking ift. klinisk lægemiddelafprøvning
  • Præ-feasibility med identifikation af potentielle sites til et givent klinisk lægemiddelforsøg
  • Feasibility forespørgsler
  • Opslag i patientregistre

Ydelserne er gratis, og vi arbejder på at behandle din henvendelse indenfor blot 5 arbejdsdage inklusive input fra hele Danmark.

Landsdækkende samarbejde

Region Hovedstaden indgår i et landsdækkende samarbejde med de øvrige regioner, så vi kan hjælpe dig med at få overblik over muligheder og match med de rette kliniske afdelinger på tværs af alle regionerne.

Det tvær-regionale netværket består dels af et juridisk netværk og dels af et koordinatornetværk, hvis formål er at sikre en god og hurtig kontakt mellem lægemiddelvirksomheder og de relevante offentlige kliniske forskningsmiljøer.

Læs mere om de tvær-regionale muligheder hos Trial Nation Denmark.

Redaktør