De Videnskabsetiske Komitéer

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitélovens regler, godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Forlængede behandlingstider i De Videnskabsetiske Komiteer 

Vi har fortsat forlængede sagsbehandlingstider som følge af primært hastegodkendelser af de mange Covid-19 protokoller tidligere på året. Sagsbehandlingstiderne er nedbragt fra 5 måneder i sensommeren til forventeligt 12-14 uger for de nye protokoller vi modtager. 

Normal sagsbehandlingstid til februar

Vi arbejder hårdt på at nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere og forventer igen at være tilbage på under 2 måneders sagsbehandlingstid ved protokoller, der anmeldes i februar. Det ekstra arbejde som følge af situationen med Covid-19 er nu stilnet af og sekretariatet er igen fuldt bemandet inklusiv en opnormering på 2 juristårsværk. 

Særligt ved fase 1-forsøg 

Hvis din anmeldelse drejer sig om et fase 1-forsøg for lægemidler, og det er nødvendigt med en hurtig afgørelse for at kunne lave forsøget i Danmark, bedes du skrive ”FASE 1” i emnefeltet på din mail, når du anmelder.

Hvad kan du gøre for at sagsbehandlingen bliver hurtigere?  

 • Du skal sikre, at din anmeldelse indeholder dækkende beskrivelser af alle de nødvendige forhold. Jo bedre anmeldelsen er, desto hurtigere vil sagsbehandlingen gå.
 
 • Ryk venligst ikke for status, hvis det kan undgås. Vi bruger lige nu meget tid på at besvare henvendelser om status på behandling af protokoller. Det er fuldt forståeligt med de nuværende sagsbehandlingstider, men det tager tid fra selve sagsbehandlingen. 

 • Brug de tjeklister og vejledninger, der findes på National Videnskabsetisk Komité (NVK) hjemmeside. Tjeklisterne beskriver alle kravene til ansøgningen og i vejledningerne kan du finde svar på mange forskellige spørgsmål.National Videnskabsetisk Komités

Al information, der er fælles for komitéerne, skal findes på NVK's hjemmeside. De Regionale Videnskabsetiske Komitéer og NVK samarbejder om indholdet på NVK's hjemmeside.

På disse sider finder du oplysninger, der er særlige for De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden, al øvrig information findes på NVK side:

Lav en anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer. 

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Gebyr


Hvem opkræves

Der opkræves gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som indleveres af andre end regionens egne institutioner

Der opkræves ikke gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der alene stammer fra Regionens egne institutioner. Dette gælder også, hvis projektet opnår støtte fra private og/eller statslige fonde.
 • Der opkræves ikke gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde med en af Region Hovedstadens institutioner, når projektet er initieret og styret af denne.


​Praktisk om betaling og gebyrtakster

​Gebyrer 2020 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.303,00
Tillægsprotokoller:    kr. 1.989,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:

 • Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret
 • Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nummeret og evt. P-nr. 

Start up specialister oplyser endvidere om:
Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr., PO-numre 
særlig faktureringsadresse, att. person og e-mail).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.

Indbetalinger kan foretages til vores bankkonto i Danske Bank:

 • Reg. 3100 kontonr. 3100 130688
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK63 3000 3100 1306 88

Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer. 


Medlemslister


Komité A

Fagmedlemmer

Formand, Vibeke Brix Christensen, overlæge, adj. lektor, phd., dr. med.

Øvrige fagmedlemmer:

Ulla Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med.

Jens Folke Kiilegaard, klinisk lektor, overlæge, phd.

Henning Bay Nielsen, adj. professor, speciallæge dr.med.

Kasper Karmark Iversen, lektor, overlæge, dr.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem

Øvrige lægmedlemmer:

Krista Bjerknæs Fallesen, Stud.cand.scient.soc i kriminologi

Søren Burcharth, chefkonsulent

Trine Stougaard Madsen

Jarl Feyling, stud.mag i historie og samfundsfag

Asger Steffen LarsenKomité B

Fagmedlemmer

Formand, Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor

Øvrige fagmedlemmer:

Jesper Johannesen, overlæge klinisk lektor, dr.med.

Tina Nørgaard Munch, afdelingslæge

Karin Anna Wallentin Wadt, afdelingslæge, cand.med.

Kristin Skougaard, læge, cand.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Özkan Kocak, civiløkonom, regions politiker

Øvrige lægmedlemmer:

Lisbeth Dupont-Rosenvold, Communications & Events Administrator, SNOMED International

Lars Kristensen, direktør

Richard Kokholm-Erichsen

Jens Licht Vornøe

Jacob NettebergKomité C

Fagmedlemmer

Formand, René Mathiesen, afdelingslæge, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Klaus Müller, overlæge, dr.med.

Tiit Mathiesen, professor, cand.med.

Lotte Risom, laboratoriesektionsleder, cand.scient.

Stig E. Bojesen, professor, overlæge

Lægmedlemmer

Næstformand, Susanne Langer, konsulent

Øvrige lægmedlemmer:

Leila Lindén, Regionsrådsmedlem, tidligere hospitals- og sundhedsdirektør

Ove Thuen

Martin Rask Olsen

Jette Jul Stenbæk Jensen, kunsthåndværker

Annie Hagel, regionsrådsmedlemKomité D

Fagmedlemmer

Formand, Lars Kærgaard Poulsen, professor, forskningschef

Øvrige fagmedlemmer:

Grete Katrine Teilmann, overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Henrik Christian Arendrup, overlæge, ekstern klinisk lektor

Ingrid Poulsen, sygeplejerske, ph.d., lektor og forskningsleder

Katrine Togsverd-Bo, læge, ph.d.

Lægmedlemmer

Næstformand, Mikkel Wrang, juridisk konsulent, cand.jur.

Øvrige lægmedlemmer:

Marianne Stendell

Niels Hammer-Jespersen, direktør

Rikke Mortensen, politisk repræsentant

Andreas Boisen

Kaj Madsen, professor emeritus, dr. techn.Komité E

Fagmedlemmer

Formand, Lone Graff, professor, børnelæge, forskningsleder, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Olaf B. Paulson, professor, overlæge, dr.med.

Mette Gyldenløve, læge

Emilie Hein Zobel, læge

Bjørn Hylsebeck Ebdrup, læge, ph.d., klinisk lektor (orlov)

Lægmedlemmer

Næstformand, Bodil Kornbek

Øvrige lægmedlemmer:

Svend Dyrholm Pedersen, cand.mag.

Birgitte Thunbo Christensen, adm. direktør

Ken Patrick Petersson, afdelingsformand

Kurt Pii, biokemiker

Erik Sejersten, produktchefKomité F

Fagmedlemmer

Formand, Lisbeth Ehlert Knudsen, professor, cand.scient., PhD

Øvrige fagmedlemmer:

Anders Krarup-Hansen, overlæge, PhD, klinisk lektor

Mette Damkjær Bartels, overlæge, PhD

Steffen Ellitsgaard Hamann, overlæge.

Hanne Konradsen, Klinisk Professor

Lægemedlemmer

Næstformand, Dorthe Fink

Øvrige lægmedlemmer:

Jakob Thiemann, MA., cand.mag.

Erik Lund

Per Roswall

Vagn Majland, producer

Eva Bechmann


Mødedatoer


Mødedatoer 2021

Januar

Onsdag d. 6.  jan. (komité A), tirsdag d. 12. jan. (komité C), torsdag d. 14. jan. (komité D), torsdag d. 21. jan. (komité B), mandag d. 25. jan. (komité F) og onsdag d. 27. jan. (komité E).  

Februar

Onsdag d. 3. feb. (komité A), mandag d. 8 feb. (komité F), tirsdag d. 9. feb. (komité C), mandag d. 22. feb. (komité E) og torsdag d. 25. feb. (komité D).

Marts

Onsdag d. 3 mar. (komité A), torsdag d. 11. mar. (komité B), mandag d. 15. mar. (komité F), torsdag d. 18. mar. (komité D), onsdag d. 24. mar. (komité E).

April

Onsdag d. 7. apr. (komité A), torsdag d. 15. apr. (komité B), tirsdag d. 20 apr. (komité E), tirsdag d. 27. apr. (komité C).

Maj

Onsdag d. 5. maj (komité A), tirsdag d. 18. maj (komité C), torsdag d. 20 maj (komité D & B), onsdag d. 26. maj (komité E), mandag d. 31 maj (komité F).

Juni

Onsdag d. 2. jun. (komité A), torsdag d. 10. jun. (komité B), tirsdag d. 15. jun. (komité C), torsdag d. 17. jun. (komité D), mandag d. 21. jun. (komité E), mandag d. 28. jun. (komité F).

JULI       

INGEN KOMITÈMØDER            

August

Onsdag d. 4. aug. (komité A), torsdag d. 12. aug. (komité B), torsdag d. 19. aug. (komité D), mandag d. 23. aug. (komité F), onsdag d. 25. aug. (komité E), tirsdag d. 31. aug. (komité C).

September

Onsdag d. 1 sep. (komité A), torsdag d. 9 sep. (komité B), tirsdag d. 14. sep. (komité C), mandag d. 20 sep. (komité F), torsdag d. 23. sep. (komité D). 

Oktober

Onsdag d. 6. okt. (komité A), tirsdag d. 12. okt. (komité C), mandag d. 25. okt. (komité E & F), torsdag d. 28. okt. (komité D & B).

November

Torsdag d. 11. nov. (komité B), tirsdag d. 16. nov. (komité C), tirsdag d. 23. nov. (komité E), torsdag d. 25. nov. (komité D), mandag d. 29. nov. (komité F).

December

Torsdag d. 16. dec. (alle komiteerne).


National videnskabsetisk komite


National videnskabsetisk komite

På nvk.dk finder du bl.a. oplysninger om:

Anmeldelse af nye protokoller og tillægsprotokoller

 • Procedurerne om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
 • Links til de elektroniske anmeldelsesskemaer
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Forskervejledninger

 • Hvilke dokumenter der skal fremsendes
 • Indholdskrav til de forskellige dokumenter
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Emnevejledninger

 • Information og samtykke i forsøg
 • Bivirkninger
 • Biobanker
 • Akutte forsøg
 • Genomer
 • Vederlag til forsøgspersoner
 • Forsikring og erstatning
 • Forskning på afdøde

Hjælpemidler

 • Fortrykte samtykkeerklæringer
 • Skabelon til deltagerinformationer
 • Pjecer om forsøgspersoners rettigheder
 • Forældrefuldmagt
 • Spørgsmål og svar


Redaktør