De Videnskabsetiske Komitéer

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitélovens regler, godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Forlængede behandlingstider i De Videnskabsetiske Komiteer 

Siden årsskiftet er sagsbehandlingstiderne i De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden gået fra 1-2 måneder til omkring 5 måneder.  Det er vi kede af, for det er stik imod vores ønske om at levere en hurtig service. Årsagen er til dels COVID-19-situationen.

Særligt ved fase 1-forsøg 

Hvis din anmeldelse drejer sig om et fase 1-forsøg, og det er nødvendigt med en hurtig afgørelse for at kunne lave forsøget i Danmark, bedes du skrive ”FASE 1” i emnefeltet på din mail, når du anmelder.

COVID-19 forsøg

Alle forskere i Region Hovedstaden, der indsender forskningsprojekter omhandlende COVID-19 forsøg til de regionale videnskabsetiske komiteer (VEK), skal forud for anmeldelsen have foretaget en pre-screening af projektet. Afgørelsen fra taskforcen skal vedlægges ansøgningen til VEK.

Formålet er at sikre at nye studier, ikke ligger for tæt op af eksisterende samt at sikre, at studiet vil kunne rekruttere det nødvendige antal patienter til formålet. Pre-screeningen foretages af Region Hovedstadens taskforce for COVID-19 forskning og sker ved, at du som forsker udfylder ’Template til pre-screening til VEK-ansøgning´ og indsender denne via email til: kristian.krag@regionh.dk  og selma.kusturica@regionh.dk.


Taskforcen bestræber sig på, at pre-screeningen sker inden for 48 timer. 

Processen vedr. pre-screening er vedtaget af Region Hovedstadens kriseledelse den 13. maj 2020.

Normal sagsbehandlingstid ved udgangen af 2020
Vi arbejder hårdt på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og forventer igen at være tilbage på under 2 måneder ved årsskiftet. Hastebehandling af mange COIVD-19-protokoller har markant forsinket den generelle sagsbehandling. 

Det ekstra arbejde som følge af situationen med COVID-19 er nu ved at stilne af og sekretariatet er igen fuldt bemandet inklusiv en opnormering på to juristårsværk. Derfor ser det lyst ud, når vi ser fremad. Vi forventer, at de aktuelle sagsbehandlingstider gradvist vil falde, så vi har under to måneders sagsbehandlingstid ved årsskiftet.    

Hvad kan du gøre for at sagsbehandlingen bliver hurtigere?  

 • Du skal sikre, at din anmeldelse indeholder dækkende beskrivelser af alle de nødvendige forhold. Jo bedre anmeldelsen er, desto hurtigere vil sagsbehandlingen gå.
 
 • Ryk venligst ikke for status, hvis det kan undgås. Vi bruger lige nu meget tid på at besvare henvendelser om status på behandling af protokoller. Det er fuldt forståeligt med de nuværende sagsbehandlingstider, men det tager tid fra selve sagsbehandlingen. 

 • Bemærk, at forsøg anmeldes i den region, hvor den hovedforsøgsansvarlige arbejder. Hvis dit projekt har sites i flere regioner, og du kan have en hovedforsøgsansvarlig udenfor Region Hovedstaden, kan du overveje at anmelde til en region, hvor sagsbehandlingstiderne ikke er helt så lange. .

 • Brug de tjeklister og vejledninger, der findes på National Videnskabsetisk Komité (NVK) hjemmeside. Tjeklisterne beskriver alle kravene til ansøgningen og i vejledningerne kan du finde svar på mange forskellige spørgsmål.National Videnskabsetisk Komités

Al information, der er fælles for komitéerne, skal findes på NVK's hjemmeside. De Regionale Videnskabsetiske Komitéer og NVK samarbejder om indholdet på NVK's hjemmeside.

På disse sider finder du oplysninger, der er særlige for De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden, al øvrig information findes på NVK side:

Lav en anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer. 

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

Gebyr


Hvem opkræves

Der opkræves gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som indleveres af andre end regionens egne institutioner

Der opkræves ikke gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der alene stammer fra Regionens egne institutioner. Dette gælder også, hvis projektet opnår støtte fra private og/eller statslige fonde.
 • Der opkræves ikke gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde med en af Region Hovedstadens institutioner, når projektet er initieret og styret af denne.


​Praktisk om betaling og gebyrtakster

​Gebyrer 2020 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.303,00
Tillægsprotokoller:    kr. 1.989,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:

 • Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret
 • Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nummeret og evt. P-nr. 

Start up specialister oplyser endvidere om:
Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr., PO-numre 
særlig faktureringsadresse, att. person og e-mail).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.

Indbetalinger kan foretages til vores bankkonto i Danske Bank:

 • Reg. 3100 kontonr. 3100 130688
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK63 3000 3100 1306 88

Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer. 


Medlemslister


Komité A

Fagmedlemmer

Formand, Vibeke Brix Christensen, overlæge, adj. lektor, phd., dr. med.

Øvrige fagmedlemmer:

Ulla Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med.

Jens Folke Kiilegaard, klinisk lektor, overlæge, phd.

Henning Bay Nielsen, adj. professor, speciallæge dr.med.

Kasper Karmark Iversen, lektor, overlæge, dr.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem

Øvrige lægmedlemmer:

Krista Bjerknæs Fallesen, Stud.cand.scient.soc i kriminologi

Søren Burcharth, chefkonsulent

Trine Stougaard Madsen

Jarl Feyling, stud.mag i historie og samfundsfag

Asger Steffen LarsenKomité B

Fagmedlemmer

Formand, Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor

Øvrige fagmedlemmer:

Jesper Johannesen, overlæge klinisk lektor, dr.med.

Tina Nørgaard Munch, afdelingslæge

Karin Anna Wallentin Wadt, afdelingslæge, cand.med.

Kristin Skougaard, cand.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Özkan Kocak, civiløkonom, regions politiker

Øvrige lægmedlemmer:

Lisbeth Dupont-Rosenvold, Communications & Events Administrator, SNOMED International

Lars Kristensen, direktør

Richard Kokholm-Erichsen

Jens Licht Vornøe

Jacob NettebergKomité C

Fagmedlemmer

Formand, René Mathiesen, afdelingslæge, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Klaus Müller, overlæge, dr.med.

Tiit Mathiesen, professor, cand.med.

Lotte Risom, laboratoriesektionsleder, cand.scient.

Stig E. Bojesen, professor, overlæge

Lægmedlemmer

Næstformand, Susanne Langer, konsulent

Øvrige lægmedlemmer:

Leila Lindén, Regionsrådsmedlem, tidligere hospitals- og sundhedsdirektør

Ove Thuen

Martin Rask Olsen

Jette Jul Stenbæk Jensen, kunsthåndværker

Annie Hagel, regionsrådsmedlemKomité D

Fagmedlemmer

Formand, Lars Kærgaard Poulsen, professor, forskningschef

Øvrige fagmedlemmer:

Grete Katrine Teilmann, overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Henrik Christian Arendrup, overlæge, ekstern klinisk lektor

Ingrid Poulsen, sygeplejerske, ph.d., lektor og forskningsleder

Katrine Togsverd-Bo, læge, ph.d.

Lægmedlemmer

Næstformand, Mikkel Wrang, juridisk konsulent, cand.jur.

Øvrige lægmedlemmer:

Marianne Stendell

Niels Hammer-Jespersen, direktør

Rikke Mortensen, politisk repræsentant

Andreas Boisen

Kaj Madsen, professor emeritus, dr. techn.Komité E

Fagmedlemmer

Formand, Lone Graff, professor, børnelæge, forskningsleder, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Olaf B. Paulson, professor, overlæge, dr.med.

Mette Gyldenløve, læge

Emilie Hein Zobel, læge

Bjørn Hylsebeck Ebdrup, læge, ph.d., klinisk lektor (orlov)

Morten Lock, overlæge, cand.med., ph.d., forskningslektor (vikar for Bjørn Hylsebeck Ebdrup)

Lægmedlemmer

Næstformand, Bodil Kornbek

Øvrige lægmedlemmer:

Svend Dyrholm Pedersen, cand.mag.

Birgitte Thunbo Christensen, adm. direktør

Ken Patrick Petersson, afdelingsformand

Ricki Vejsmose, adm. direktør

Erik Sejersten, produktchefKomité F

Fagmedlemmer

Formand, Lisbeth Ehlert Knudsen, professor, cand.scient., PhD

Øvrige fagmedlemmer:

Anders Krarup-Hansen, overlæge, PhD, klinisk lektor

Mette Damkjær Bartels, overlæge, PhD

Steffen Ellitsgaard Hamann, overlæge.

Hanne Konradsen, Klinisk Professor

Øvrige lægmedlemmer:

Jakob Thiemann, MA., cand.mag.

Erik Lund

Per Roswall

Vagn Majland, producer

Dorthe Fink

Eva Bechmann


Mødedatoer


Mødedatoer 2020

Januar

Tirsdag den 14. januar 2020 (alle komiteerne)

Februar

Tirsdag den 4. februar, torsdag den 6. februar, tirsdag den 18. februar, onsdag den 19. februar, mandag den 24. februar og torsdag den 27. februar.

Marts

Onsdag den 4. marts, torsdag den 12. marts, onsdag den 18. marts og mandag den 23. marts.

April

Onsdag den 1. april, torsdag den 16. april, torsdag den 23. april og torsdag den 30. april.

Maj

Torsdag den 7. maj, mandag den 11. maj, onsdag den 20. maj og torsdag den 28. maj.

Juni

Onsdag den 3. juni, torsdag den 11. juni, mandag den 15., torsdag den 18. juni, mandag den 22. juni og mandag den 29. juni.

INGEN KOMITEMØDER I JULI                            

August

Torsdag den 6. august, onsdag den 12. august, torsdag den 13. august, torsdag den 20. august, tirsdag den 25. august og mandag den 31. august.

September

Onsdag den 9. september, torsdag den 10. september, onsdag den 16. september, torsdag den 17. september, mandag den 21. september og mandag den 28. september.

Oktober

Torsdag den 1. oktober, tirsdag den 6. oktober, onsdag den 7. oktober, mandag den 19. oktober, onsdag den 21. oktober og torsdag den 29.

November

Mandag den 2. november, torsdag den 12. november (to møder denne dag), onsdag den 18. november, torsdag den 19. november og mandag den 23. november.

December

Torsdag den 10. december (alle komiteerne)


National videnskabsetisk komite


National videnskabsetisk komite

På nvk.dk finder du bl.a. oplysninger om:

Anmeldelse af nye protokoller og tillægsprotokoller

 • Procedurerne om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
 • Links til de elektroniske anmeldelsesskemaer
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Forskervejledninger

 • Hvilke dokumenter der skal fremsendes
 • Indholdskrav til de forskellige dokumenter
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Emnevejledninger

 • Information og samtykke i forsøg
 • Bivirkninger
 • Biobanker
 • Akutte forsøg
 • Genomer
 • Vederlag til forsøgspersoner
 • Forsikring og erstatning
 • Forskning på afdøde

Hjælpemidler

 • Fortrykte samtykkeerklæringer
 • Skabelon til deltagerinformationer
 • Pjecer om forsøgspersoners rettigheder
 • Forældrefuldmagt
 • Spørgsmål og svar


Redaktør