Åben for ansøgninger: 24 mio. kr. til uddeling i Forskningsfonden 2021

​Det er nu muligt at ansøge om midler fra Regionens Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2021. Ligesom sidste år bevilliges i alt 24 mio. kr., til yngre forskere på post.doc niveau. 

Vent...

24 mio. kr. til Post.doc forskningsprojekter

Forskningsfonden støtter ligesom sidste år forskere i Region Hovedstaden, som er på et tidligt stadie i deres forskerkarriere. Det vil sige forskere, der har en forsvaret eller dokumenteret antaget ph.d. grad/disputats indenfor de seneste 4 år, der tages højde for eventuel orlov og lignende.

Det er et ønske at midlerne kan være med til at igangsætte mange forskningsprojekter, og derfor bevilliges der maks. 600.000 pr. projekt.

Hvilke emner er relevante?

Forskningsfondens overordnede formål er at styrke forskning indenfor en bred vifte af sundhedsfaglige emner, der på bedste vis kan bidrage til at løse sundhedsvæsenets udfordringer.

Sidste år støttede puljen blandt andet projekter omhandlende individuel arbejdsmarked rehabilitering for patienter med hjertestop, systemisk solbeskyttelse for at forebygge hudkræft, prædiktion af svangerskabsforgiftning og graviditetsdiabetes samt forebyggelse af angst hos børn.

Puljen har ansøgningsfrist den 1. september 2021 klokken 12.

Læs mere og se det fulde opslag fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

Ansøgningsskema og svarfrist

Ansøgning inklusiv relevante bilag indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (se link til puljens side ovenfor). 

Svar på ansøgninger fremsendes elektronisk til den mail, der er registreret i det elektroniske ansøgningssystem. Svar på ansøgninger og forventes fremsendt i vinteren 2021, og midler udbetales i første kvartal af 2022.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor