1 mio. kr. til forskning i stamceller til professor Jens Kastrup

Professor, overlæge Jens Kastrup fra Rigshospitalets Hjertecenter har modtaget HN-prisen fra Familien Hede Nielsens Fond på 1 mio. kr. Prisen skal anvendes til forskning i, hvordan behandling med stamceller kan hjælpe hjertepatienter.
Hjerte-kar-sygdomme er et stort problem i mange lande – både menneskeligt, behandlingsmæssigt og økonomisk. Patienter med kranspulsåresygdom har en stor risiko for at udvikle en akut blodprop i hjertet og efterfølgende hjertesmerte. Sygdommen behandles i dag enten medicinsk eller med ballonudvidelse af kranspulsåren eller omkørselsoperation (bypassoperation). Der er dog en stor gruppe patienter, der ikke kan behandles tilfredsstillende, og som fortsat er præget af hyppige tilfælde af hjertesmerter ved lettere anstrengelse.

​Effektiv behandling med stamceller

Professor, overlæge Jens Kastrup, der er leder af Rigshospitalets kardiologiske stamcellelaboratorium, har de sidste ti år arbejdet på at etablere stamcellebehandling som en ny behandlingsmulighed for hjertepatienter.

De første kliniske resultater af stamcellebehandling hos 31 patienter med svær kranspulsåresygdom viste, at patienterne, allerede seks måneder efter behandling med stamceller isoleret fra knoglemarven, fik større fysisk arbejdskapacitet og bedre pumpekraft af deres hjertemuskel. Deres anfald med hjertesmerter ved anstrengelse blev mere end halveret samtidig med, at deres forbrug af smertestillende hjertemedicin blev reduceret. Patienterne oplevede desuden en generelt forbedret livskvalitet, og stamcellebehandlingen var uden bivirkninger. Patienterne er nu fulgt i alt tre år, og behandlingseffekten er ikke aftaget.

Stort udviklingspotentiale

Prisen på en million kroner vil blive anvendt til en yderligere styrkelse af forskningen i stamcellebehandling af patienter med hjertesygdom. Der er endvidere store udviklingsmuligheder inden for stamcellebehandling af mange forskellige sygdomme. De erfaringer, der opnås både med isolering og dyrkning af stamcellerne og den egentlige behandling af hjertepatienter, kan overføres til andre patientgrupper, både i Region Hovedstaden og i resten af Danmark.
Redaktør