Behandling af psykose med virtual reality

25. mio. kr. er fordelt på 26. projekter i forskningsfondens 2019 uddeling. Det gælder blandt andet projekter om behandlingen af psykose med virtual reality, kortlægning af årsagerne til vedvarende infertilitet og skræddersyet brystkræftscreening.

Vent...

Bevillinger til 26 forskningsprojekter ud af 155

Region Hovedstadens Forskningsfond for Sundhedsforskning har i alt 25. mio. kr. er i 2019 uddelt til 26 forskningsprojekter i Region Hovedstaden. Forskningsprojekterne dækker et bredt felt af specialer og omhandler blandt andet behandlingen af psykose med virtual reality for at mindske paranoide tanker, etablering af verdens største kohorte af infertile par med henblik på at kortlægge årsagerne til vedvarende infertilitet samt forebyggelse og behandling og skræddersyet brystkræftscreening baseret på en personlig risikovurdering.

Forskningsfonden modtog i 2019 i alt 155 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på ca. 238 mio. kr.  26 forskningsprojekter har modtaget bevilling fra en af de tre puljer. Ansøgningerne til pulje 1 og 2 blev bedømt af hver sit bedømmelsesudvalg bestående af aktive forskere. Pulje 3 blev bedømt administrativt.

Fondens tre puljer

Forskningsfonden 2019 var opdelt i tre puljer, der alle tre tager afsæt i Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022. Puljerne fokuserer på strategiens fire prioriterede områder (klinisk forskning, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og personlig medicin), og at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler. 

  • Pulje 1, "Store projekter indenfor sundhedsforskning" bevilliger samlet 19 mio.  til 17 forskningsprojekter
  • Pulje 2 "Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme (2a) samt sundhedstjenesteforskning (2b)" bevilliger 5 mio. til 4 forskningsprojekter
  • Pulje 3 " Til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger" er der bevilliget 1 mio. kr. til 9 forskningsprojekter.

Bag om forskningsfonden

  • Regionsrådet etablerede Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2008 med et ønske om at sætte fokus på og understøtte sundhedsforskning i regionen.
  • Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske og strategiske målsætninger.
  • I 2019 blev den samlede bevillingsramme for forskningsfonden øget fra 22 mio. kr. til 25 mio. kr.
  • I 2019 er der i alt uddelt 25 mio. kr. til sundhedsforskning i Region Hovedstaden.
  • Bevillingsmodtagerne til pulje 1 og 2 har modtaget imellem 590 – 1,7 mio. kr.
  • Bevillingsmodtagerne for pulje 3 har modtaget ca. 100.000-200.000 til udarbejdelse af ansøgning til en større international fond.

Se listen over 2019 bevillingsmodtagerne og læs mere om projekterne.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor