Bevillinger til 24 mio. kr. uddelt til 47 Region H forskere

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har uddelt sine 2021 midler. I alt er 24,3 mio. kr. fordelt på 47 forskningsprojekter, der alle modtager en bevilling fra årets post. doc pulje. ​

Vent...

​​Støtte til mange forskellige projekter 

I alt 24,3 mio. kr. uddelt til 47 af regionens post. doc forskere. Fonden støtter igen i år regionale forskere som er i starten af deres karriere post. doc forskere, så de kan fortsætte deres forskerkarriere i regionen. 

Forskningsfonden kan støtte mange forskellige projekter, fordi der uddeles mindre beløb. De forskningsprojekter der har modtaget bevillinger handler fx om kognitiv træning for gravide med risiko for fødselsdepression, livet efter levertransplantation, forbedret diagnostik af hudkræft ved hjælp af kunstig intelligens, sammenhængende behandlingsforløb for patienter med knæartrose, risici ved brug af morfika hos ældre med demens og effekter af bl.a. COVID børnevaccinen. 

Post. doc puljen

Igen i år blev stort set alle midler samlet i en post. doc pulje til støtte for alle regionale yngre post. doc forskere, med opnået/dokumenteret antaget ph.d.-grad eller disputats. Fonden har uddelt mindre beløb på maks. 600.000 kr. til opstart af nye forskningsprojekter.

​​
Bag om forskningsfonden
  • Regionsrådet etablerede Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2008 med et ønske om at sætte fokus på og understøtte sundhedsforskning i regionen.
  • Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske og strategiske målsætninger.
  • I 2019 blev den samlede bevillingsramme for forskningsfonden øget fra 22 mio. kr. til 25 mio. kr. 
  • I 2021 er der i alt uddelt 25 mio. kr. til sundhedsforskning i Region Hovedstaden.
  • Bevillingsmodtagerne til post. doc puljen har modtaget imellem ca. 165.000-600.000
  • Bevillingsmodtagerne for PIF puljen har modtaget ca. 100.000-200.000 til udarbejdelse af ansøgning til en større international fond. 
Derudover har medarbejdere i Center for Regional Udvikling (CRU) via PIF puljen uddelt midler til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor