Bliv medlem af De Videnskabsetiske Komitéer

Det er nu muligt for kandidater med en sundhedsfaglig baggrund at blive indstillet til medlemskab i De Videnskabsetiske Komitéer i forbindelse med regionsrådsvalget 2021.

Vent...

​Bliv indstillet til medlemskab i De Videnskabsetiske Komitéer

I forbindelse med regionsrådsvalget 2021 skal der udpeges medlemmer til komitéerne. Komitéernes sundhedsfaglige medlemmer udpeges af regionsrådene efter indstilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

For de sundhedsfaglige komitémedlemmer er forskningsaktivitet samt tilknytning til Region hovedstaden et krav. Der søges derfor efter kandidater med en baggrund som læge eller med den sundhedsfaglige kandidatuddannelse eller lignende kandidatuddannelser med tilknytning til hospitalerne.

Hvervet som komitémedlem

Overordnet går komitéernes arbejde ud på at godkende sundhedsfaglige forskningsprojekter inden opstart. Komitéerne mødes ca. 10 gange om året, og på hvert møde behandles mellem 10-12 forskningsprojekter. Det forventes, at komitémedlemmerne forinden har gennemlæst materialet til de pågældende forskningsprojekter. Typisk organiserer komitéerne det således, at det enkelte komitémedlem, udover at læse alle projekterne, har særligt ansvar for at forberede ca. 2-3 sager.

Et komitémedlem vælges for en periode på 4 år og har mulighed for at blive genudpeget op til 2 gange.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden består af 6 komitéer: A-F. I hver af disse komitéer sidder 5 forskningsaktive medlemmer og 6 lægmedlemmer. 

Læs mere om komitéerne på hjemmesiden for De Videnskabsetiske Komitéer i Region Hovedstaden

Sådan søger du

Interesserede sundhedsfaglige kandidater bedes snarest muligt og senest fredag den 15. oktober 2021 indsende CV, publikationsliste og kort motivation til mail:

 IKM@sund.ku.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor