Finansieringsteamet klæder forsker på til bevilling


Bliv udfordret og bliv bedre til at få fondsansøgninger igennem. Professor Katharina Main, fra Rigshospitalet fortæller, hvordan finansieringsteamet klædte hende på til interview i Innovationsfonden, hvor hun fik midler til forskningsprojektet DeMaRe.

Vent...

Professor Katharina Main, fra Rigshospitalet

Hvordan understøtter Finansieringsteamet dig som forsker?

​Ét er at have alle videnskabelige argumenter på rede hånd, når man skal præsentere sit forskningsprojekt for Innovationsfonden. Sværere er det at skulle gøre rede for projektets samfundsværdi. Derfor bad professor Katharina Main om hjælp fra finansieringsteamet, i Center for Regional Udvikling (CRU), da hun skulle forberede sig til et afgørende interview om en fondsansøgning. Dét virkede.

Katharina Mains fondsansøgning 

Opslaget passede som fod i hose, da Innovationsfonden indkaldte ansøgninger til forskning i fertilitet og hormonforstyrrende stoffer. Det er nemlig præcis, hvad professor og speciallæge i pædiatri på Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Katharina Main, beskæftiger sig med under afdelingens forskningscenter EDMaRC.

Derfor gik hun i gang med at skrive ansøgningen sammen med sit forskerteam. Først da den var færdig og indsendt, blev de bekendt med muligheden for at få hjælp til ansøgningsprocessen fra finansieringsteamet i CRU.

Klædt på til at diskutere businesscases

Ansøgningen klarede sig igennem til en sidste interviewrunde med udvalgte ansøgere, og denne gang tøvede Katharina Main ikke med at kontakte finansieringsteamet:

"De forskningsmæssige og videnskabelige aspekter var overhovedet ikke noget problem at forklare, men jeg var ikke klædt på til at diskutere de businesscase-lignende emner, som Innovationsfonden lægger vægt på, fx samfundsøkonomi, skabelsen af arbejdspladser og muligheden for at udvikle produkter til patentering. Den slags beskæftiger vi os slet ikke med til daglig, så det havde jeg brug for støtte til at forberede mig på".

Hvordan får vi resultaterne ud over rampen?

I ugerne op til interviewet mødtes Katharina Main med finansieringsteamet to gange. Her blev hun klædt på med rådgivning og specialviden om Innovationsfondens fokusområder og foretrukne temaer.

"Finansieringsteamets vinkel var hele tiden: Der er styr på videnskaben, men hvordan får vi resultaterne ud over rampen, så de giver nytte for befolkningen? De udfordrede og provokerede mig med svære spørgsmål, som fonden kunne finde på at stille, men de hjalp også med at finde svarene, og det gjorde, at jeg var meget bedre forberedt", siger Katharina Main, der desuden fik rådgivning om det materiale, hun skulle fremlægge under interviewet.

"Uden sparring og rådgivning kunne jeg nemt have følt mig klemt og handlingslammet. I stedet gik jeg fra interviewet med følelsen af at have fået sagt alt dét, jeg gerne ville, og måske også noget, de ikke havde forventet", siger professoren. Og det lykkes, hun blev indkaldt til kontraktskrivning med Innovationsfonden om bevillingen.

Indgående kendskab til de store fonde

Katharina Main vil helt sikkert involvere finansieringsteamet, næste gang hun skal søge midler: "Jeg ville ønske, jeg havde haft dem med i ansøgningsprocessen. Selvom det er gået godt, har det kostet en masse krumspring og arbejde at finde ud af de ting, der ikke havde med forskningen at gøre. Og så er det en fordel, at enheden kender de store fonde og ved, hvad der er vigtigt for dem. Fiansieringsteamet kan også vurdere, om man overhovedet har en chance og sikre, at man fokuserer på det rigtige. Jeg har før søgt Innovationsfonden, men kom ikke i betragtning. I dag kan jeg jo se hvorfor".


​Om Katharina Mains forskningsprojekt

I 18 år har Katharina Main og hendes forskerteam fulgt 2000 mødre og deres børn. Nu er de gået i gang med at undersøge, om de kemikalier, mødrene i sin tid fik målt under deres graviditet, har påvirket mændenes sædkvalitet.

Hypotesen er, at de påvirkninger, barnet udsættes for inden fødslen, har betydning for dets fertilitet senere i livet.

Bevillingen fra Innovationsfonden skal gå til at sætte turbo på undersøgelserne af de unge mænds testikelvækst, sæd og hormoner. Desuden har Katharina Main en biobank med prøver taget fra mødrene. Disse prøver skal måles for hormonforstyrrende stoffer som fx ftalater, parabener, fenoler, og UV-filtre.

Projektet hedder DeMaRe (Determinants of Male Reproduction), og det hører under forskningscentret EDMaRC (Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health) på Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor