Enhedschef i SFI har et stærkt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne

​Enheden for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) har nu den første af 2 enhedschefer på plads. Karin Kindt-Larsen er efter en konstitueringsperiode fastansat som enhedschef i SFI. Det er en stor og vigtig opgave, Karin Kindt-Larsen står overfor, hvor der gennem meget lang tid har været urimelige lange sagsbehandlingstider på de juridiske områder. 

Vent...

​Vi skal lykkedes med en god og løsningsorienteret​ service til vores forskere og klinikere  

Støttefunktionen, SFI, har længe været udfordret af omstruktureringer, skiftende ledelse, mange opsigelser og rekrutteringsudfordringer. Det har betydet, at det har været vanskeligt at oplære nye medarbejdere og skabe den professionalisme, der skal til for, at vi samlet kan yde en værdifuld service og rådgive vores forskere på de juridiske områder. 

"Når man som jurist står overfor et forsknings- eller innovationsprojekt, er det vigtigt både at have tiden og indsigten for at få de informationer fra forskerne, der gør, at man kan skære de juridiske løsninger til og komme i mål med den juridiske sag. Sundhedsjura er et meget komplekst område", siger Karin Kindt-Larsen. 

Ny direktør understøtter processen

Udover ansættelse af Karin Kindt-Larsen som enhedschef har Center for Regionale Udvikling (CRU) også fået ny direktør, David Meinke, der tiltrådte i december 2021. 

"Sammen med David vil jeg lægge en tydelig og klar retning for SFI's arbejde, så vi kan understøtte gode rammer for medarbejdernes opgaveløsning, så de matcher forskernes behov", siger Karin Kindt-Larsen.

Karin Kindt-Larsen har allerede gjort meget for at komme helt tæt på hver enkelt medarbejder og de juridiske opgaver i SFI. På denne måde kan hun konkret se hvad, der skal til for at lave en turn-around, så forskerne får løst opgaverne i et tilfredsstillende flow. 

"Med en ny rekrutteringsindsats og kompetenceplan er vi ved at kunne se nye tider forude, men der er et stykke vej at gå endnu. Lovgivningen og reguleringerne på sundhedsområdet er i udvikling samtidig med at forskningen er i hastig fremdrift med stadig større kompleksitet i samarbejder både i 3 verdenslande og indenfor Europa. Jeg forventer, at vi i en periode skal udvide rammen og investerer i nye og flere kompetencer. Det er blevet en del dyrere at rekruttere, og vi bliver nødt til at have en balance mellem erfarne og unge jurister for at nå i mål og sikre en god oplæring." siger Karin Kindt-Larsen og hun opfordrer til at tage kontakt til hende med gode forslag til forbedringer af SFI's servicefunktioner. 

Vi vil levere løsninger, som holder på den lange bane

SFI har lige nu fokus på at skabe bedre service med både forbedring af sagsbe​handling og af vores kommunikation på hjemmesiden - blandt med en opdateret spørgsmål & svar-side fra Videncenteret for Dataanmeldelser, der giver svar på lang række af de spørgsmål, forskere ringer/skriver ind og spørger om. 

Desuden udbygger vi vores sagsbehandlingssystemer for at skabe mere tydelige sagsgange og hurtigere ekspedition af sagerne. Endelig og vigtigst af alt er vi ved at gå gang med en række nye onboarding og fastholdelsestiltag i enheden, så medarbejdertilfredsheden i SFI øges, og dermed sikrer, at vores dygtige medarbejdere kan levere en bedre og mere sammenhængende forskerservice.

Fast ramme og retning for SFI i 2022

På den lidt længere bane er det planen, at der skal være 2 enhedschefer i SFI, og der er derfor opslået en stilling som forskningschef (enhedschef) i SFI. Endvidere er der introduceret en ny organisationsstruktur i enheden, der vil give en tættere personaleledelse og en bedre ramme for løsning af enhedens opgaver.

"Alting bliver dog ikke løst på en dag, og vi forventer derfor desværre, at vi i en periode fortsat vil have lange sagsbehandlingstider. Men vi forventer i samarbejde med vores dygtige medarbejdere, at den helhedsorienterede plan vil sikre, at vi når i mål med rimelige sagsbehandlingstider og mere sammenhængende forskerservice" slutter Karin Kindt-Larsen.

Læs mere om SFI på Regionh.dk/FI 

Se Videncenteret Q&A på regionh.dk, hvis du har behov for viden om regler og gode tips til at komme i gang med dit forskningsprojekt     

Skriv til Karin Kindt-Larsen med gode ideer og input til forbedring af vores forskerservice


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor