Et styrket Greater Copenhagen Health Science Partners lancerer fire nye Clinical Academic Groups

​Den 4. juni lanceres fire nye Clinical Academic Groups (CAGs), der skal samarbejde på tværs af hospitaler og universiteter for at øge den translationelle forskning.

Vent...

Lanceringen af de ny CAGs

De 4 nye CAGs skal medvirke til, at de nyeste forskningsresultater hurtigere tages i anvendelse til gavn for patientbehandlingen. De vil inden for hvert deres forskningsområde samle klinik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af partnerskabsorganisationerne.

Ved lanceringen den 4. juni præsenteres de 4 CAGs og de fortæller, hvilken forskel deres samarbejde vil betyde for patienterne.

Regionsrådsformændene for Region Sjælland og Region Hovedstaden vil yderligere være til stede og fortælle om deres visioner for samarbejdet.

Lanceringen foregår i Mærsk Tårnet i København og alle interesserede er velkommende.

Se program for CAG-lancering den 4. juni 2019 og tilmeld dig

Om Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP)

GCHSP tæller i dag 8 CAGs, der nu bliver til 12. Samarbejdet giver mulighed for at styrke forskning, innovation og klinisk udvikling i Greater Copenhagen. I fællesskab kan de 4 partnerorganisationer understøtte større projekter og prioriteringer inden for sundhedsforskning og dermed fremme sundheden for patienter og borgere i Østdanmark.

De 4 organisationer samarbejder ikke kun tæt i GCHSP-regi. Den 1. februar i år åbnede de f.eks. samarbejdet om Personlig Medicin i Østdanmark, der råder over et fælles datacenter, et genomcenter og biobankcenter. Også her er fremtidens behandling af patienter i centrum. Der er oplagte samarbejdsflader mellem GCHSP og Personlig Medicin i Østdanmark.

Clinical Academic Groups (CAGs)

Kernen i GCHSP er etableringen af en række CAGs på områder med særligt potentiale. En CAG er en stærk, forskningsmæssigt orienteret samarbejdskonstruktion med forskere og klinikere fra hospitaler, universiteter og øvrige samarbejdspartnere.

De første CAGs blev udnævnt i juni 2017 og i juni 2018 blev der tilføjet 4 nye CAGs. I august kom Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland med i samarbejdet og den 4. juni 2019 udnævner de 4 organisationer yderligere 4 CAGs.

Læs mere om CAGs på GCHSPs website

Personlig medicin

Det overordnede formål med personlig medicin er at skabe bedre muligheder for forebyggelse, helbredelse, livskvalitet og overlevelse ved at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.

Læs mere om Personlig Medicin i Østdanmark 

Ledelsen i GCHSP

Board of Partners, som er den øverste ledelse i GCHSP, består af med de to rektorer og de 2 regionsdirektører. Styregruppen for GCHSP er et Executive Board, hvis formandskab består af Dekanen fra SUND, Prorektor fra DTU, Direktør for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og Direktør for Produktion, Forskning og Innovation fra Region Sjælland.

Læs mere om ledelsen i GCHSP

Læs mere om ledelsen af GCHSP

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor