Første interessent møde i Medtech4 Europe

Udviklingen af nyt medicinsk udstyr skal smidigøre ved inddragelsen af interessenter fra det medicotekniske område og inspiration fra andre regioner i Europa. 

Vent...

Første interessentmøde

​Fredag den 1. marts var første møde i udvikling af politik på det medicoteknisk område, i regi af Medtech4 Europe projektet.

På mødet deltog en række af interessenter, som er bredt repræsenter klynger, brancheorganisationer, hospitals og regionsvirksomheder, regionale støttefunktioner, universitet og uddannelsefunktioner samt teknologiske service organer. Fælles for dem er ønsket om at smidigøre udviklingen af medicoteknisk udstyr.

Udfordringerne i dag

På mødet satte vi navn på de udfordringer som gruppen vil arbejde for at imødegå. Som eksempler kan nævnes:

  • Regulative udfordringer - Compliance - særligt for SMV'er.
  • Funding - Særligt ift. martketacces, kliniske forsøg og skalering.
  • Adgang til data
  • Navigation og koordinering af tilbud/støttefunktioner for medicinsk teknologi

De forskellige input bliver nu behandlet og gennemgået for blandt andet at se på, hvor der allerede er arbejde i gang.

Før sommerferien mødes vi igen i interessentgruppen, for at se hvor langt vi er kommet, og hvad der skal arbejdes videre med.

Skulle du eller din organisation være interesseret i at deltage eller har I spørgsmål, kan I kontakte Rasmus Fält på email her.

Medtech4 Europe

Projektet har til formål at forbedre de offentlige politikker, herunder strukturfonde og regionalpolitik, til fordel for Research Development Innovation (RDI)-faciliteter, der skal imødekomme udfordringerne på det medicotekniske område.

Projektet er et partnerskab som samler 9 partnere fra 8 EU-lande (FR, IT, NL, D, FI, DK, HU, PL) og består af en blanding af regionale offentlige myndigheder, innovationsagenturer, en klynge og en rådgivende partner.

Hovedsktiviteten i projektet er udarbejdelsen og implementering af lokale handlingsplaner i hver af de deltagende regioner. Disse laves på baggrund af interessentgrupperne og interregionale erfaringsudvekslinger.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor