Fokus på forskningsledelse i regionens lederudviklingsprogram

​Regionens fire første hold i forskningsledelse får ros af deltagerne og flotte evalueringer, og det er på trods af, at det både henvender sig til helt nye og mere erfarne forskningsledere. 

​​​​For Selina Kikkenborg Berg, forskningsleder på Rigshospitalets Hjertecenter, gav deltagelse i forløbet Ledelse af forsknings anledning til nye refleksioner:

"Jeg føler mig bedre klædt på til at træffe strategiske beslutninger og har fået nye facetter på forskningens placering i regionen, i forhold til universitets og i samfundet. Derudover er jeg begyndt at tale med forskningsgruppen og klinikledelsen om mere fokuseret og strategisk udvikling af forskningsporteføljen."

Lederudviklingsprogrammet har siden 2014 tilbudt forskningsledere at deltage i et forløb, hvor de kan videreudvikle deres ledelseskompetencer i forhold til daglig ledelse af en forskningsgruppe. Der er også fokus på bedre koordinering mellem forskning og klinik og på at udvikle en strategi for eget forskningsprojekt og for forskningsgruppen. Rikke Krogh-Madsen, forskningsleder på Lungemedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital, fremhæver især, at:

"Forløbet gav en klarere vision og mere struktur på mit forskningsprojekt og samtidig bedre overblik over de næste skridt, jeg skal tage. Man arbejder meget konkret med et udviklingsprojekt på hele forløbet, og derfor er det vigtigt, at man tager sig tid til at overveje, inden forløbet starter, hvor man gerne vil udvikle sig."​​

Forskningen som del af noget større

"Styrket forskning og innovation" er et centralt omdrejningspunkt i regionens strategi for år 2016, og forløbet giver mulighed for at høre mere om regionens strategiske overvejelser om mere koordinerede indsatser på forskningsområdet. Forløbet faciliterer drøftelser ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv af, hvordan den strategiske ramme udfordrer og understøtter forskningen i dagligdagen og på den lange bane.

Aktuelle temaer, som har betydning for forskningens vilkår, inddrages løbende på Ledelse af forskning via oplægsholdere. På seneste forløb kunne man bl.a. drøfte den nyeste udvikling i samarbejdet med KU - hvordan man får hjælp til ansøgninger, og hvad der sker omkring regionens nye håndhævning af regler for overhead på forskning.

Hvad får man som deltager ud af forløbet?

Rikke Krogh-Madsen fremhæver, at "der er rig mulighed for at lære noget om sig selv og reflektere over, hvad det betyder for ledelsen af mennesker, som er forskellige, og for de konflikter, der naturligt kan opstå i en gruppe".

"Det er dejligt at møde forskere i samme situation, som man selv står i", siger Selina Kikkenborg Berg, som bl.a. lægger vægt på, at man på forløbet præsenteres for teori og modeller om forskningens udvikling og udfordringer i forskellige faser. Det giver forståelse for, at man ikke skal blive ved med at sige "ja" til det hele, hvis man vil fokusere på sin forskning, så kvaliteten bliver højere, og man får nye muligheder for at søge midler og udvikle forskningsgruppen til et nyt modenhedsniveau.

Nye netværksrelationer er noget, som ofte følger helt af sig selv, når 24 forskere er sammen på kryds og tværs af regionens hospitaler. Både Selina og Rikke har efter forløbet haft glæde af kontakt til andre deltagere, som har udmøntet sig i konkrete samarbejdsrelationer.

Hvordan kommer man med på forløbet?

Næste hold starter i efteråret 2016. Hvis du er interesseret i forløbet eller kender nogle, som kunne være det, kan du kontakte hospitalets programkoordinator, som kender jeres tilmeldingsprocedure. Du kan læse mere om forløbet på Lederportalen, hvor du også finder listen over lokale koordinatorer her.

Redaktør