Forskningsmidler til store strategiske forskningsprojekter og sundhedstjenesteforskning

​2018 uddelingen fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning går til 22 projekter. Det er 10. gang fonden støtter regionale forskningsprojektet af høj kvalitet.

Vent...

​Støtte til 22 forskningsprojektet

I alt 22 mio. kr. fra 2018 uddelingen er fordelt til sundhedsforskningen i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har givet 22 forskellige projekter midler til forskning i fx udvikling af frysetørrede blodplader, anvendelse af telemedicin ved 1813-opkald der omhandler syge børn, udvikling af ny hepatitis C vaccine og tidlig opsporing af hjertesygdomme via scanning på nyfødte.

I alt modtog Forskningsfonden 75 ansøgninger, og 22 projekter modtog bevilling fra en af de tre puljer. Ansøgningerne til pulje 1 og 2 blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af 14 aktive forskere fra Region Hovedstaden. Pulje 3 er uddelt administrativt.

Forskningsfondens tre puljer

Alle tre puljer har taget afsæt i Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022, med fokus på de fire prioriterede forskningsområder, understøttelse af de spirende forskningsmiljøer og at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler.

  • Pulje 1 ”Store projekter indenfor sundhedsforskning” er der samlet bevilliget 15 mio. kr. til 7 forskningsprojekter.
  • Pulje 2 ”Spirende forskningsmiljøer og – felter inden for sundhedstjenesteforskning” er der uddelt 5 mio. kr. til 5 forskningsprojekter.
  • Pulje 3 ”incitamentspulje – Øget antal ansøgninger til internationale fonde” er der i alt bevilliget 2 mio. kr. til 10 forskningsprojekter.

Bag om forskningsfonden

Regionsrådet etablerede Region Hovedstadens forskningsfond til Sundhedsforskning i 2008 med et ønske om at sætte fokus på og understøtte sundhedsforskning i regionen.

Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske og strategiske målsætninger.

I 2018 er der i alt uddelt 22 mio. kr. til sundhedsforskning i Region Hovedstaden. Bevillingsmodtagerne til pulje 1 og 2 har modtaget imellem 750.000 - 5 mio. kr. Bevillingsmodtagerne for pulje 3 har modtaget 100.000-200.000 til udarbejdelse af ansøgning til en større international fond.

Se hvem der har modtaget midler fra 2018 uddelingen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor