​​​​​​​​​​​​

Fremtidens sundhedsforskning rykker fra hospitalet og hjem i stuerne

Det skal være lettere for danskerne at melde sig til og deltage i kliniske forsøg. Region Hovedstaden står sammen med en række af sundheds-Danmarks tungeste og mest vidende aktører, bag et stærkt nyt offentligt-privat samarbejde i regi af Trial Nation. 

Vent...

​Innovationsfondsprojekt skal sikre lettere adgang til forsøg

En investering på 15.6 mio. kr. fra Innovationsfonden skyder et nationalt projekt i gang, der skal flytte den kliniske forskning tættere på borgerne. Patienterne får adgang til det nyeste nye inden for behandlinger, sundhedsvæsnet bliver opkvalificeret og samfundet tilføres ressourcer fx i form af arbejdspladser. 

Danmark er allerede det land i Europa, der har flest kliniske forsøg per indbygger. Men den lille befolkningstørrelse, gør at det nogle gange er svært at rekruttere tilstrækkeligt med patienter til forsøg sammenlignet med vores europæiske naboer. Hvis rammer og vilkår for klinisk forskning tilpasses, så det bliver lettere for patienter at deltage i forsøg, kan ambitionerne for dansk sundhedsforskning række langt videre.​

Sætter patienten i centrum

En af de helt store udfordringer er logistikken. Det kan virke uoverskueligt for svækkede patienter, hvis de skal rejse langt for at få foretaget undersøgelser og målinger. Samtidig skaber det ulighed i sundhed, når patienter ikke har de samme muligheder for at kunne tilgå forsøg. Projektet har derfor fokus på at sætte patienten i centrum, og på hvordan man sikrer en smidigere, hurtigere og mindre omkostningstung proces til gavn for patienter, sundhedspersonale, virksomheder og samfund. 

”I Region Hovedstaden, Enheden for Sundhedsforskning og Innovation (SFI), er vi stolte af, at vi har været en væsentlig part i dialogen og designet af projektet tidligt i processen og at vi understøtter koblingen mellem borgere, klinikere og virksomheder ved at være part i projektet. Vi er glade for at Innovationsfonden understøtter et væsentligt arbejde som er borgerorienteret i arbejdet med kliniske forsøg. Dette i mere decentrale rammer, hvor patienten kan føle sig tryg. PACT Projektet vil styrke et øget fokus på decentrale kliniske studier og rykke forskning og behandling tættere på patienten i eget hjem og hverdag. Projektet fremmer desuden den digitale udvikling i regionen” siger Enhedschef i SFI Karin Kindt-Larsen.

Region Hovedstaden har bidraget til ansøgningen til Innovationsfonden og er en part i implementeringen af delelementerne i projektet, som skal tiltrække international klinisk forskning og sikre patienternes adgang til den rette behandling på det rette sted. Der skal blandt andet udvikles og implementeres et Nationalt Forsøgsoverblik og en Digital Rekrutterings Platform, ligesom rammerne for patient-centrerede decentrale kliniske forsøg skal styrkes bredt set. 


Fakta

Innovationsfondens investering: 15.632.962 mio. kr.
Samlet budget: 38.696.007 mio. kr.
Varighed: 4 år
Officiel titel: PACT Decentralized Patient Centered Clinical Trials

Om partnerne

Projektpartnerne i projektet udgøres af Trial Nation, de fem danske regioner (Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden) et universitet (Aalborg Universitet) og seks private partnere (IQVIA Solutions Denmark A/S, Merck A/S, Novartis Healthcare A/S, Oticon A/S og Oticon Denmark A/S, Roche A/S, World Courier). 

Kontaktoplysninger

Nicolaj With Wittrock Madsen, konsulent i Region Hovedstaden

Michelle Rosgaard Birknow, projektleder for PACT i Trial NationRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor