Har du problemer med at benytte e-ressourcer via Det Kgl. Bibliotek

​Få hjælp til at benytte e-ressourcer på Det Kgl. Bibliotek. Flere brugere har desværre stadig problemer med adgang til elektroniske tidsskrifter gennem Det Kgl. Bibliotek.

Vent...

​Dette skal du gøre for at få adgang

Får du beskeden, at din mail allerede er oprettet når du prøver at oprette dig som bruger, skal du oprette dig igen med en anden mail, men stadig via Region H tilhørsforhold eller universitetstilhørsforhold. Efterfølgende skriv til Det Kgl. Bibliotek og bede dem om at sammenlægge dine konti.

Skriv til Det Kgl. Bibliotek via mail kb@kb.dk

Problemet kan opstå, når man tidligere har oprettet flere brugere til Det Kgl. Bibliotek med den pågældende mail.

Du kan godt have flere brugeradgange

Du skal endvidere være opmærksom på at du fremadrettet skal benytte regionsmail som Copenhagen University Hospitals bruger og en anden mail til som universitetsbruger. Du kan fint have mere end en brugeradgang, når mailadresserne holdes adskilt.

OBS: du kan ikke benytte Internet Explorer i forbindelse med adgang og søgning til Det Kgl. Bibliotek. Benyt Google Chrome i stedet for.

Ved adgangsproblemer til Det Kgl. Bibliotek kan du henvende dig til dit lokale medicinske bibliotek eller forskningsadministration

Samt til CRU via mail: kb-adgang.center-for-regional-udvikling@regionh.dk

Sammen med Det Kgl. Bibliotek vil vi hjælpe med at få løst problemerne.

Vi opdaterer løbende information på intranettet

Husk lokalt på hospitalerne at opdatere intranetoplysninger efter ændring af bibliotekssystem på Det Kgl. Bibliotek.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor