Horizon Europe kursus for yngre forskere i Region H

Det nye Horizon Europe program kommer til at rumme mange muligheder for at udvikle dine forskningsinteresser i sundhedsforskning. Udvikling af personlig medicin, epidemi, infektioner, immunterapi, vacciner, AI, kræft og sjældne sygdomme er blot nogle af de emner, EU ønsker projekter om i de kommende år.

Vent...

Towards Horizon Europe Collaborative Projects

Webkurset afholdes fra den 10. november og frem. Kurset har til formål at:

  • Hjælpe dig i gang med din ansøgning om Horizon Europe midler.
  • Understøtte udviklingen af dine forskningsinteresser inden for Horizon Europe
  • Udvikle dine færdigheder indenfor internationalt forskningssamarbejde og ledelse
  • Udvikle og konsolidere dit internationale netværk
  • Skabe signifikante videnskabelige og samfundsmæssige impacts baseret på dine forskningsresultater og publikationer.

Kurset vil rumme oplæg fra erfarne forskere om, hvordan de kom i gang med deres første ansøgning og du vil få hjælp til at analysere indkaldelserne, til at skitsere dit projekt samt til at opbygge et konsortium. Kurset slutter med hjælp til at skrive en ansøgning.

Tidsforbrug

Kurset omfatter 4 moduler af samlet set 8 timers varighed, samt et afsluttende heldagsmodul med indlæg fra Bruxelles. Det forventes, at du bruger én time til forberedelse af hver undervisningsgang. Første kursusgang bliver den 10. november 2020.

Tilmeld dig senest 19. oktober

Hvis du synes det lyder interessant, er yngre forsker, eller godt i gang med din speciallægeuddannelse skal du senest den 19. oktober 2020 skrive til Jens Kofod.

Region H har 6 pladser på dette kursus. Hvis pladserne bliver overtegnet, vil vi prioritere pladserne i forhold til at flest mulige hospitaler og specialer bliver repræsenteret.

Kurset arrangeres af Greater Copenhagen EU Office i samarbejde med Region H, DTU, KU, CBS og Region Sjælland.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor