Horizon Europe program for yngre forskere i Region H

Som yngre forskere i Region H kan du nu tilmelde dig Horizon Europe programmet og udvikle dit faglige netværk og kompetencer indenfor internationalt forskningssamarbejde. Deadline for tilmelding er den 6. juni. 

Vent...

Towards Horizon Europe Collaborative Projects

Det nye Horizon Europe program kommer til at rumme mange muligheder for at udvikle dine forskningsinteresser i sundhedsforskning. Udvikling af personlig medicin, epidemi, infektioner, immunterapi, vacciner, AI, kræft og sjældne sygdomme er blot nogle af de emner, EU ønsker projekter om i de kommende år.

Webkurset, som har første undervisningsgang den 21. juni, har til formål at:
  • Hjælpe dig i gang med din ansøgning om Horizon Europe midler.
  • Understøtte udviklingen af dine forskningsinteresser inden for Horizon Europe
  • Udvikle dine færdigheder indenfor internationalt forskningssamarbejde og ledelse
  • Udvikle og konsolidere dit internationale netværk
  • Skabe signifikante videnskabelige og samfundsmæssige impacts baseret på dine forskningsresultater og publikationer

Kurset vil rumme oplæg fra erfarne forskere om, hvordan de kom i gang med deres første ansøgning og du vil få hjælp til at analysere indkaldelserne (topics), til at skitsere dit projekt samt til at opbygge et konsortium. Kurset slutter med konkrete anvisninger på, hvordan ansøgningen skal skrives.

Tidsforbrug

Kurset omfatter 4 moduler af samlet set 8 timers varighed, samt et afsluttende heldagsmodul med indlæg fra Bruxelles. Det forventes, at du bruger én time til forberedelse af hver undervisningsgang. Afhængigt af COVID-19 status i efteråret kan sidste modul blive afholdt fysisk i Bruxelles.  
 
Oversigt over undervisningsdage:
  • 21. juni 2021 (online)
  • 26. august 2021 (fysisk, hvis muligt)
  • 29. september 2021 (online)
  • 27-28. oktober 2021 (workshop, fysisk i Bruxelles, hvis muligt)

Tilmeld dig senest den 6. juni

Hvis du synes det lyder interessant, er yngre forsker, eller godt i gang med din speciallægeuddannelse skal du senest den 6. juni 2021 kontakte Jens Kofod.


Region H har 7 pladser på dette kursus. Hvis pladserne bliver overtegnet, vil vi prioritere pladserne i forhold til, at flest mulige hospitaler og specialer bliver repræsenteret.

Kurset arrangeres af Greater Copenhagen EU Office i samarbejde med Region H, DTU, RUC, KU, CBS og Region Sjælland.

 Programindhold

Introduktion til Horizon Europe - 21. juni 2021

Session 1 introducerer deltagerne til hinanden, planlægningsteamet samt ”Towards Horizon Europe-programme”. Der gives et overblik over Horizon Europe-strukturen, dets generelle mål samt specifikke mål i søjle II om globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne.

Workshop - 26. august 2021

Session 2 fokuserer på, hvordan man kan skabe et bedre netværk og analysere indkaldelserne.

Konsortium udvikling - 29. september 2021

Session 3 fokuserer på at analysere det nødvendige kompetencebehov for at kunne opfylde indkaldelserne og realisere projektidéen. Værktøjer vil blive demonstreret for at præsentere en systematisk tilgang til kompetenceanalyse og netværk blandt deltagere i tidligere finansierede Horizon-projekter.

Den politiske kontekst - 27. oktober 2021

Session 4 informerer deltagerne om den politiske dagsorden bag Horizon Europe og de ambitioner, der er sat for forskning, for at kunne levere på de samfundsmæssige prioriteter i forhold til grøn omstilling og sundhed. Der vil være en keynote præsentation om de generelle ambitioner i Horizon Europe efterfulgt af specifikke præsentationer, der vedrører den europæiske grønne aftale i Horizon Europe samt sundhed.

Ansøgningsskrivning - 28. oktober 2021 

Session 5 fokuserer på hvordan man opsætter en god ansøgning, værktøjer til at planlægge ansøgningens udvikling og skriveproces samt et overblik over ansøgningsskabelonen. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor